Meklēt

Vatican News
Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā 13.09.2018. Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā 13.09.2018.  (Vatican Media)

Žēlsirdība – kristieša dzīves stils

Ceturtdienas, 13. septembra, rīta Svētās Mises homīlijā pāvests atgādināja, ka kristieši nevadās saskaņā ar "pasaulīgo garu", bet pieņem "krusta neprātu".

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunājot Svētās Martas nama kapelā sapulcējušos ticīgos, Francisks atzina, ka būt par kristieti nav viegli, bet kristietis ir laimīgs, jo Debesu Tēvs rāda žēlsirdības un iekšējā miera ceļu. Šai dienai veltītais Evaņģēlija fragments (sal. Lk 6, 27-38) mums atklāj, kāds ir "kristīgais stils". Pāvests norādīja uz Evaņģēlijā minētajiem četriem elementiem: "Mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, svētījiet tos, kas jūs nolād, un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs nomelno". Tas ir kristieša stils, viņa dzīves veids – piebilda Svētais tēvs.

Kas notiek tad, ja es šīs četras lietas ignorēju? Vai tādā gadījumā es vairs neesmu kristietis? "Tu aizvien esi kristietis, jo esi saņēmis Kristību", viņš paskaidroja, "bet tu nedzīvo kā kristietis. Tu dzīvo kā pagāns, tu vadies saskaņā ar pasaulīgo garu".

Protams, vieglāk ir runāt sliktu par saviem ienaidniekiem vai pretiniekiem, bet tomēr kristietis nedrīkst vadīties saskaņā ar pasaulīgo loģiku. Viņam ir jāiet pret straumi. Viņam ir jāpieņem "krusta neprāts". Otra cilvēka aprunāšana un apvainojumi izraisa ķildas. Tā vietā, lai nīstu un tiesātu, mums ir jāatrod laiks, lai palūgtos par tiem, kuri mums šķiet esam neērti vai dara pāri.

“[Dievam Tēvam līdzinās tikai žēlsirdīgie. 'Esiet žēlsirdīgi kā Jūsu Tēvs ir žēlsirdīgs'. Tas ir ceļš, kas mums ir jāiet. Tas ir domāšanas veids, kas ir pretstatā pasaulīgajam domāšanas veidam. Kristietis netiesā citus. Mūsu vidū ir lielais apsūdzētājs, proti, sātans, kurš cenšas mūs vienmēr apsūdzēt Dieva priekšā. Tad, kad es padodos šai loģikai – apsūdzu, nolādu otru, mēģinu viņam nodarīt kaut ko sliktu, es pieņemu šī lielā apsūdzētāja loģiku. Lielais apsūdzētājs ir iznīcinātājs. Ja kādam ir svešs vārds 'žēlsirdība', tas nozīmē, ka viņš to nekad nav piedzīvojis.]”

Homīlijas noslēgumā pāvests atzina, ka mēs atrodamies it kā starp diviem dzirnakmeņiem – no vienas puses, Dievs mūs nemitīgi mudina uz labu, bet, no otras puses, velns grib, lai mēs citus tiesātu un iznīcinātu. "Tu nedrīksti to otram nodarīt!", uzsvēra Francisks. "Tu nedrīksti pakļauties velna loģikai!" Ja mēs gribam kādu apsūdzēt, tad lai apsūdzam tikai sevi. Pret citiem ir jāizturas žēlsirdīgi, jo mēs esam žēlsirdīgā Debesu Tēva bērni.

13 septembris 2018, 15:30
Lasīt visu >