Meklēt

Vatican News
Mise Svētās Martas nama kapelā 18.05.2018. Mise Svētās Martas nama kapelā 18.05.2018.  (Vatican Media)

Pāvests: «"Nebāz degunu" citu darīšanās!»

Piektdienas, 18. rīta, Svētās Mises homīlijā pāvests, komentējot Jāņa evaņģēlijā aprakstīto pēdējo Pētera sarunu ar Jēzu (sal. Jņ 21, 15-19), skaidroja, kā konkrēti izpaužas sekošana Kungam. Māceklim ir jāmīl, jāgana un jāgatavojas krustam.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Kristus trīs reizes jautā Pēterim: “Vai tu mani mīli?”. Saņemot atbildi, Viņš tam uztic uzdevumu ganīt Viņa ganāmpulku, kā arī sagatavo savu mācekli krusta pieņemšanai. Šī saruna ir atmiņu pilna. Jēzus uzrunā Pēteri, sakot: “Sīmani, Jāņa dēls”. Pētera atmiņā tiek atsaukta gan viņa vārda maiņa, gan vājuma brīži un “gaiļa dziedāšana”. Pāvests norādīja, ka Kungs vēlas, lai arī mēs atminamies kopā ar Viņu noieto ceļu.

Pirmais solis dialoga ceļā ir mīlestība

Homīlijā Francisks atgādināja trīs norādes, ko Jēzus sniedza Pēterim: “Mīli mani”, “gani” un “gatavojies”. Pirmā lieta ir mīlestība. Tā ir visa pamatā. Lai Kunga māceklis būtu īsts māceklis, viņam, turklāt, ir jārūpējas par savu ganāmpulku, jo tā ir viņa identitāte.  Bīskaps, priesteris ir gans. Tā ir viņa identitāte - uzsvēra Svētais tēvs.

“Mīli mani, gani un gatavojies. Mīli mani vairāk par citiem. Mīli mani kā māki, bet, galvenais, mīli. Tā ir lieta, ko Kungs pieprasa ganiem un mums visiem. Mīli mani. Pirmais solis dialoga ar Kungu ceļā ir mīlestība.”

Gana ceļa rādītājs

Turpinājumā Francisks skaidri norādīja, ka tos, kuri izvēlas Kungu, sagaida “moceklība”. Viņiem nāksies nest krustu un viņi tiks vesti tur, kur tie negribēs iet. Lūk, tas ir kā kompass, kas norāda, kur ganam ir jāiet.

“Esi gatavs pārbaudījumiem, esi gatavs atstāt visu, lai var nākt kāds cits un darīt kaut ko citu. Esi gatavs pazemojumiem. Tu tiksi vests pa pazemojumu un varbūt pat pa moceklības ceļu. Tie, kuri tevi reiz slavēja, tagad nicinās, jo tas otrs viņiem liksies labāks. Gatavojies iet krusta ceļu, iet tur, kur tu negribēsi iet. Mīli mani, gani, gatavojies. Tas ir gana ceļvedis jeb kompass.”

Nebūt ziņkārīgam

Uzrunas noslēgumā pāvests aicināja sargāties no tik ļoti izplatītā ziņkārības kārdinājuma un “nebāzt savu degunu” citu lietās. Tā vietā, ganam ir jāskatās uz sevi, jāpilda savi pienākumi. Viņam nav jāiznieko savs laiks ar visādiem nevajadzīgiem  darījumiem. Viņam ir jāpaliek savā vietā, jāmīl, jāgana un jāgatavojas krustam.

18 maijs 2018, 15:29
Lasīt visu >