Īrija: tiek veidots Adventa laika digitālais kalendārs

Cerība pēc labākiem laikiem, ticība nākotnei, ilgas pēc jauna sākuma – ar šīm izjūtām Baznīca Īrijā gatavojas sākt Adventu. Tās atspoguļosies arī digitālajā interaktīvajā kalendārā, kurš tiek veidots jau astoto gadu pēc kārtas. Kalendārs galvenokārt ir paredzēts draudzēm, skolām un ģimenēm, lai palīdzētu lūgties un gatavoties Ziemassvētkiem, centrā liekot Kristu.

Inese Šteinerte - Vatikāns

“Pirmā Adventa svētdiena, patiesībā, ir Baznīcas Jaunais gads,” atgādina Īrijas Baznīcas primass, Armagas arhibīskaps Īmons Martins. “Šogad, varbūt, vairāk nekā jebkad agrāk mums ir nepieciešama iedvesma, kas palīdzētu rast gaismas staru, prieka noti, mierinājuma apsolījumu,” viņš atzīmē. Īpaši tas ir nepieciešams  kara piemeklētajās pasaules vietās un tur, kur mitinās bēgļi un izkaisītie. Tāpēc Īrijas Baznīcas galva aicina ticīgos apzināties “mūsu brāļu un māsu” ciešanas visā pasaulē un “meklēt Kristus seju slimniekos, nabadzīgajos un svešiniekos”.

Adventa digitālo kalendāru arhibīskaps Martins sauc par “ceļojumu pretim Ziemassvētkiem”, par “virtuālajām durvīm”, caur kurām izejot, var rast miera brīžus un atklāt Bērna Jēzus dzimšanas patieso nozīmi. “Kristus ir dzimis, lai ienestu cerību pasaules tumsā,” tāpēc skan aicinājums pakavēties pārdomās par Ziemassvētku apsolījumu, proti, ka Kristus ir dzīvs un ka Viņš ir mūsu cerība.

Digitālajā Adventa kalendārā varēs iepazīties ar Svēto Rakstu lasījumiem katrai dienai, ar svētajiem, kurus šai dienā godina Baznīca, kā arī ar lūgšanām ģimenei, ar tematiskiem video, ar pāvesta Franciska atziņām, ar ieteikumiem veikt labos darbus ģimenē, skolā, draudzē. Būs arī pārdomas par Radītā aizsardzību un informācija par solidaritātes iniciatīvām. Kalendāra veidošanā piedalās gan bīskapi, priesteri un reliģiskie, gan arī laji, to skaitā skolu audzēkņi un univeristāšu studenti.

25 novembris 2021, 16:09