Meklēt

Ukraina: aprit 30 gadi, kopš atjaunota latīņu rita katoļu hierarhija

Ukrainas grieķu katoļu arhibīskaps Svjatoslavs Ševčuks pateicas savas zemes latīņu rita katoļiem par brālīgo palīdzību, kas saņemta Padomju režīma gados. Apsveikuma vēstījumā, ko viņš adresē latīņu rita kopienai sakarā ar 30. gadskārtu, kopš atjaunota tās hierarhija, izteikts prieks par abu Ukrainā pastāvošo katoļu kopienu pilnīgu komūniju.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Arhibīskaps Ševčuks raksta “Šodien ar pateicību atceramies jūsu brālīgo atbalstu, kad mūsu Baznīca dzīvoja katakombās, jo jūsu katedrāles bija tās, kurās tūkstošiem mūsu Baznīcas ticīgo saņēma garīgo stiprinājumu.” Ukrainas grieķu katoļu kopienas vadītājs atgādina par vajāšanām pēc tam, kad 1946. gadā Staļina režīms ar spēku pievienoja grieķu bizantiešu rita katoļus Maskavas Pareizticīgo Baznīcas patriarhātam. Pēc šīs aneksijas sekoja masu deportācijas. Visvairāk cieta priesteri, kuri atteicās pieņemt pareizticību. Vairāki bīskapi, priesteri, reliģiskie un laji tika fiziski iznīcināti. Grieķu katoļu īpašumi pārgāja Pareizticīgo Baznīcas īpašumā.

Kijevas-Haličas arhibīskaps izceļ arī svētā Jāņa Pāvila II izšķirošo devumu Padomju režīma beigās un Ukrainas Baznīcas atdzimšanu. Viņa Svētība, Svjatoslavs Ševčuks atceras pāvesta vizīti Ļvovā 2001. gadā, kad viņš beatificēja arhimandrītu Klementu Šeptitski kopā ar vēl 25 Ukrainas grieķu katoļu mocekļiem.

Katoļi Ukrainā sastāda ap 10% no iedzīvotāju skaita, no tiem tikai 10-15% ir latīņu rita katoļi, bet lielākā daļa pieder grieķu katoļu rita kopienai. Latīņu rita kopienai šodien ir tikai viena – Ļvovas arhidiecēze un 6 sufragāndiecēzes.

27 jūlijs 2021, 12:48