Meklēt

2018.10.31 Asia Bibi 2018.10.31 Asia Bibi 

Asijas Bibi lieta apliecina, cik liela nozīme ir starptautiskajai kopienai

“Cīņa, kurā gūta uzvara, pateicoties starptautiskajam spiedienam”. Organizācija “Palīdzība Baznīcai, kas cieš” apliecina, ka ir iespējams darīt galu vajāšanām, ja vien neesam vienaldzīgi. Organizācija pauž prieku kopā ar pakistāniešu kristieti Asiju Bibi un viņas piederīgajiem, jo īpaši ar meitām Eišamu un Eišu, ar kurām ir notikusi nemitīga sazināšanās šai ilgajā un smagajā laika posmā. Kopā ir izjustas sāpes un neziņa par to, vai kādreiz vēl izdosies apskaut savu netaisnīgi apsūdzēto un cietumā ieslodzīto mammu, kura gandrīz 10 gadus dzīvoja nemitīgā nāvvessoda ēnā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Ilgu laiku pēc tam, kad zaimošanā apsūdzētā kristiete bija atstājusi cietumu, drošības apsvērumu dēļ par viņas atrašanās vietu nekas netika izpausts. Šobrīd ir skaidrs, ka Asija Bibi 26. februārī atstāja Pakistānu un kopā ar vīru Ašiku līdz šim dzīvoja kādas ārzemju valsts aizsardzībā. Šais dienās bijusī apcietinātā ir ieradusies Kanādā, taču līdz šim vēl nav bijusi iespēja apskaut savas meitas.

2009. gada jūnijā pakistāniešu kristīgā sieviete tika arestēta uz netaisnīgas apsūdzības pamata par pravieša Muhameda zaimošanu. Par zaimošanu netaisnīgi apsūdzēti ir 95% Pakistānas kristiešu. Asijas Bibi advokāts Saifs Ul Maloks apraksta celli, kurā viņa dzīvoja visus šos gadus – 8 kvadrātmetrus lielu telpu, kurā tika pavadītas 23 stundas diennaktī. Iziet bija atļauts uz pusstundu no rīta un uz pusstundu pēcpusdienā. Neraugoties uz ciešanām, Asija Bibi ir saglabājusi nelokāmu ticību, no kuras nav atteikusies ne pret brīvības, nedz arī dzīvības cenu. Pēdējos mēnešos vienīgais mierinājums cietumā esot bijis Rožukronis, ko viņai uzdāvināja pāvests Francisks caur vīru Ašiku, kuru 2018. gada februārī kopā ar organizācijas “Palīdzība Baznīcai, kas cieš” pārstāvjiem pieņēma audiencē Vatikānā.

Asijas Bibi lieta skaidri apliecina, cik liela nozīme ir starptautiskās kopienas spiedienam. Ja pasaule par viņu neinteresētos, šobrīd viņa vēl atrastos cietumā, vai būtu pat nogalināta. “Lūk, kāpēc ir nepieciešams nenovērst uzmanību no kristiešu vajāšanām,” norāda organizācija “Palīdzība Baznīcai, kas cieš”. Diemžēl, tādu cilvēku, kā Asija Bibi ir daudz. Pakistānā vien šodien cietumā atrodas 25 par zaimošanu netaisnīgi notiesātie kristieši. Savukārt, visā pasaulē apmēram 300 miljoni kristiešu dzīvo zemēs, kurās viņi tiek vajāti.

14 maijs 2019, 18:34