Meklēt

2018.08.22  UZBEKISTAN 2018.08.22 UZBEKISTAN 

Uzbekistāna: katoliskajās kopienās valda ģimeniska gaisotne

“Katoliskā Baznīca Uzbekistānā kalpo visiem un tieši tas visvairāk piesaista cilvēkus,” stāsta apustuliskais administrators šai zemē Ježi Maculevičs. Intervijā aģentūrai “Asianews” viņš atskatījās uz aizvadīto gadu un runāja par nākotnes cerībām. Bīskaps atcerējās arī galvenos notikumus katoliskajā kopienā, kas aug lēnām, bet ir stipra ticībā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Uzbekistānas katoļi ir spiesti rēķināties ar savu piederīgo emigrāciju uz zemēm, kurās valda lielāka labklājība, tādām kā Krievija un Vācija. Kopienai trūkst arī priesteru, taču tā ir optimistiska un cer, ka pēc zināma laika par priesteriem kļūs šeit kalpojošie ministranti.

Lai arī šai Centrālāzijas zemē katoļu skaits ir neliels, kopienās valda ģimeniska gaisotne, kur cits citu pazīst un cits citam cenšas palīdzēt. Galvaspilsētā Taškentā dzīvo 350 katoļticīgo, bet visā valstī pastāv 5 draudzes. Visā Uzbekistānā ir 11 priesteru, no kuriem 9 franciskāņi, viens bīskaps un viens diecezālais priesteris, kurš kā misionārs ieradies no Venecuēlas. Priesteriem palīdz 3 reliģiskie brāļi un 10 Mātes Terēzes no Kalkutas māsas.

Kā stāsta bīskaps Maculevičs, šobrīd ir izvirzīts mērķis, lai katrai ticīgo kopienai turpmāk būtu priesteris, kas svētdienās varētu svinēt Svēto Misi. Šobrīd viena draudze ir palikusi bez priestera, jo gados vecs priesteris vairs nespēj to aprūpēt slimības dēļ, savukārt jaunam priesterim, kas šeit bija norīkots, bija jāņem sabata gads, lai pabeigtu formāciju. Tomēr, martā tiek gaidīts jauns dvēseļu gans.

Apustuliskais administrators skaidro, ka vietējā Baznīca daudz uzmanības veltī katehumenu sagatavošanai, tā veic tikšanās par Svēto Rakstu tematiem. Tas palīdz iepazīstināt ar Evaņģēlija vēsti cilvēkus, kas pārstāv kultūru, kurā kristietību nepazīst. Tiek strādāts ar bērnu, jauniešu un pieagušo grupām.

Pie bīskapa uz konsultācijām nākot arī daudzi nekristieši, kas vēlas uzticēt savas problēmas, kuras nevar uzticēt citiem, un smelties padomu dzīvei. Cilvēki jūtas pieņemti un viņus iedvesmo tas, ka šeit pastāv beznosacījumu dāvāšanās elements. Tas palīdz uzdot jautājumus par ticību un meklēt Dievu.

2018. gadā Uzbekistānas katoļu dzīvē liela nozīme bija trīs dienu ilgam saietam, kas bija veltīts lūgšanām, brālīgumam un pārdomām, un kura temats saucās “Kristīgais aicinājums”. Uz tikšanos bija ieradušies ap 100 ticīgo. Lielu prieku sagādāja Ziemassvētku svinības, uz kurām ieradās arī daudzi nekristieši. Priestera svētību esot lūguši pat vairāki musulmaņi.

Visbeidzot, bīskaps Maculevičs min dažus skaitļus. 2018. gadā Uzbekistānā ir nokristīti 10 cilvēki, no kuriem 6 bērni vecumā no 9 līdz 11 gadiem. Bez tam 8 cilvēki, kas ir kristījušies kādā citā kristīgajā kopienā, ir pabeiguši pusotru gadu ilgus katehēzes kursus un apliecinājuši ticību Katoliskajā Baznīcā.

10 janvāris 2019, 18:11