MONGOLIA-POLITICS MONGOLIA-POLITICS 

Mongolija: Ziemassvētki ienāk konsumisma veidā

Jau 15 gadus Mongolijā strādā Jaunavas Marijas Mierinātājas misionāri. To skaitā ir arī itāļu tautības priesteris no Turīnas Džordžo Marengo. Viņš ir liecinieks Mongolijas pārejai no komunistiskā režīma uz nekontrolētu ekonomisko izaugsmi, un šobrīd uz jauno saimniekošanas metodi, kurā ir vērojama daudzmaz prātīgāka attieksme pret resursu izmantošanu.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Intervijā aģentūrai “Asianews” priesteris atskatās uz Ziemassvētku svinībām. Viņš stāsta, ka vēl 90. gados Ziemassvētki Mongolijā netika  pat pieminēti. Taču, šodien, līdz ar valsts atvērtību pret globālo ekonomiku, šo svētku simboli ir redzami visur. Tiesa, tiem ir tikai komerciāls raksturs un daudzi iedzīvotāji nezina Ziemassvētku patieso nozīmi.  Misionāra vērtējumā tā ir paradoksāla situācija, kas ved pie jaunām konsumisma formām un ir graujoša šo ļaužu mentalitātei, kas nav pieraduši rīkoties ar naudas līdzekļiem.

Kristiešu Mongolijā šobrīd ir 2%, katoļticīgo vēl mazāk. 25. decembris šeit nav svinamo dienu sarakstā. Vislielākie svētki ir Jaunais gads pēc Mēness kalendāra – senie Āzijas tautu svētki, kas parasti iekrīt starp janvāra beigām un pirmo februāra pusi. 

Misionārs pauž prieku par tiem saviem mongoļu draugiem, kas ir atvēruši durvis Kristum. Viņus garīgi pavadīt un atbalstīt ticībā ir liels izaicinājums, jo tie dzīvo īpašā kultūras kontekstā un savas kristīgās piederības dēļ nereti sastopas ar apkārtējo ļaužu neizpratni.

Priesteris Marengo intervijā atceras septembrī pēkšņi mūžībā aizgājušo bīskapu Venčeslavu Padiļju. Viņš Mongolijā nokalpoja 26 gadus – tieši tik daudz, cik šai plašo stepju zemē ir klātesoša Baznīca. Šogad mongoļu katoļi Ziemassvēkus pirmoreiz svinēja bez iemīļotā garīgā gana, tāpēc svētku atmosfēru bija pārklājis zināms skumju plīvurs. Tomēr ticīgie ar cerību gaida, ka Dievs parūpēsies par savu tautu, sagādādams tiem jaunu un labu ganu.

Marijas Mierinātājas misionāru darbs Mongolijā turpinās, jo īpaši Ulanbatoras ziemeļu perifērijā un senajā Mongoļu impērijas galvaspilsetā Harhorinā, kur īpaša uzmanība tiek pievērsta dialogam ar budistiem. Nesen neliela kristīgā kopiena ir izveidojusies arī Arvaihērā.

Misionārs stāsta, ka katehēze un garīgā formācija prasa daudz spēka un korektu dzīves veidu no pašiem formatoriem. Priesteris novēl, lai Dievs nes mieru un brālīgumu zemei ar tik bagātīgo vēstures un kultūras mantojumu, kura šodien daudzu aspektu dēļ atrodas neskaidras nākotnes priekšā.

04 janvāris 2019, 18:18