CHINA-VATICAN-DIPLOMACY-RELIGION CHINA-VATICAN-DIPLOMACY-RELIGION 

Ķīna: ar pāvesta mandātu konsakrēti divi bīskapi

Ķīnā ar pāvesta Franciska mandātu konsakrēti divi bīskapi – Ķīnas teritorijā ietilpstošajā Mongolijas daļā par Džininas-Vulančabu diecēzes bīskapu konsakrēts Antonijs Jao Šuns, bet Šaanksi provincē par Handžonas diecēzes koadjutorbīskapu – Stefans Šu Honvejs.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Šie ir pirmie bīskapi, kas iesvētīti saskaņā ar pagājušā gada 22. septembrī Pekinā parakstīto Provizorisko Vienošanos starp Svēto Krēslu un Ķīnas Tautas Republiku.

Ķīnas katoliskās kopienas “ik dienas ir klātesošas pāvesta lūgšanā”, kā viņš pats apgalvoja “Vēstījumā Ķīnas katoļiem un universālajai Baznīcai” dažas dienas pēc minētās Provizoriskās Vienošanās parakstīšanas. Pateicies par šo dāvanu Dievam, Svētais tēvs atzīmēja, ka no savas puses “vienmēr ir raudzījies uz Ķīnu kā uz zemi ar bagātīgām iespējām, un uz Ķīnas tautu kā uz neizmērojama kultūras un zināšanu mantojuma kaldinātājiem un glabātājiem.” Pāvests piebilda, ka “šis mantojums jo vērtīgāks ir kļuvis, izturot pretsparu un integrējot atšķirības, un jau kopš antīkiem laikiem tas ir nonācis saskarsmē ar kristīgo vēsti.” Vēstījumā pāvests Francisks izteica pārliecību, ka “tikšanās var būt autentiska un auglīga tikai tad, ja tā notiek caur dialogu, kurš nozīmē pazīt un cienīt vienam otru, un iet kopā, lai celtu nākotni, kas balstīta uz visaugstāko harmoniju”.

Atgādinājis, ka Provizoriskā Vienošanās ir sasniegta ilgā un sarežģītā institucionālā dialogā starp Svēto Krēslu un Ķīnas valstiskajām autoritātēm, kuru uzsāka jau svētais Jānis Pāvils II un turpināja Benedikts XVI, Francisks uzsvēra: “Runa nav par funkcionāru nozīmēšanu reliģisko jautājumu risināšanā”. Tāpēc viņš aicināja “bīskapus, priesterus, konsakrētās personas un ticīgos lajus kopā meklēt labus kandidātus delikātajam un nozīmīgajam episkopālajam kalpojumam”, kas būtu “autentiski gani saskaņā ar Jēzus sirdi, un kas paklausot Kunga vārdiem, dāsni kalpotu Dieva tautai, jo īpaši visnabadzīgākajiem un visvājākajiem.”

29 augusts 2019, 18:37