Paieška

Konsistorija liepos 1 d. Konsistorija liepos 1 d.  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Kardinolų kolegijoje – naujas protodiakonas

Liepos 1 d. konsistorijoje įvyko visuotinės Bažnyčios gyvenimui svarbus įvykis: nuspręsta dėl būsimų kanonizacijų ir numatyta visas, išskyrus vieną, surengti spalio 20 dieną, kai Vatikane vyks Vyskupų sinodo asamblėjos posėdžiai.

Toje pačioje konsistorijoje įvyko dar vienas formalus aktas dėl kai kurių kardinolų garbės rango. Trys kardinolai diakonai, pagal jiems priklausančią teisę, paprašė popiežiaus priimti juos į presbiterių rangą. Popiežius priėmė prašymus ir juos patvirtino. Dėl to pasikeitė ilgiausiai kardinolu diakonu buvęs, bet dar 80 nesulaukęs ganytojas – kardinolas protodiakonas – kuriam tenka vykdyti tam tikras simboliškas funkcijas, įskaitant pareigą pranešti Bažnyčiai ir pasauliui konklavoje išrinkto naujo Romos vyskupo vardą.

Ši privilegija po liepos 1 d. konsistorijos atitenka Maroke prancūzų korsikiečių šeimoje gimusiam 72 m. prancūzui kardinolui Dominique Mamberti. Apaštališkosios Signatūros Aukščiausiojo tribunolo prefektas D. Mamberti tapo ilgiausiai tarnaujančiu ir balso teisę konklavoje turinčiu kardinolu diakonu.

D. Mamberti yra ilgametis Šventojo Sosto diplomatas su apaštališkojo nuncijaus titulu, ėjęs aukštas pareigas Valstybės sekretoriate, nuo 2006 iki 2014 m. buvo vyriausiasis Bažnyčios diplomatas – Sekretorius santykiams su valstybėmis. 2014 m. popiežius Pranciškus jį paskyrė Apaštališkosios Signatūros Aukščiausiojo tribunolo prefektu, o 2015 m. – kardinolu. (SAK / Vatican News)

2024 liepos 08, 15:59