Paieška

Buvęs Apaštališkasis nuncijus JAV, arkivyskupas C. M. Viganò Buvęs Apaštališkasis nuncijus JAV, arkivyskupas C. M. Viganò 

Ekskomunikos nuosprendis arkivyskupui Carlo Maria Viganò

Tikėjimo mokymo diskasterijos kongresas priėmė sprendimą schizma apkaltinto apaštališkojo nuncijaus, arkivyskupo Carlo Maria Viganò byloje.

Penktadienį, liepos 5 d., Šventojo Sosto spaudos salė informavo apie Tikėjimo mokymo dikasterijos kongreso posėdyje liepos 4 d. priimtą spendimą arkivyskupui skirti ekskomuniką. Pasak diskasterijos kongreso, arkivyskupo C. M. Viganò vieši pareiškimai gerai žinomi: pagal juos aiškėja, 
kad jis atsisako pripažinti popiežių ir jam paklusti, taip pat pripažinti bendrystę su jam pavaldžiais Bažnyčios nariais ir Vatikano II susirinkimo mokymą ir jo teisumą.

Pripažinus arkivyskupą kaltu dėl schizmos nusikaltimo, dikasterija paskelbė ekskomuniką. Ji gali būti atšaukta nebent Apaštalų Sosto sprendimu. Penktadienį, liepos 5 d., arkivyskupas buvo informuotas apie jam skirtą nuosprendį. (SAK / Vatican News)

2024 liepos 05, 15:08