Paieška

Kardinolas Kurtas Kochas Kardinolas Kurtas Kochas 

Kard. K. Kochas: tikimės teigiamo atsako į dokumentą „Romos vyskupas“

Birželio 13 d. paskelbtas Krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos parengtas dokumentas „Romos vyskupas“ ne tik apžvelgia per pastaruosius kelis dešimtmečius vykusį ekumeninį dialogą dėl Petro įpėdinio tarnystės visiems krikščionims, bet ir pateikia siūlymų, į kuriuos tikimasi sulaukti teigiamo kitų Bažnyčių atsako.

Apie tai kalbama Krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos prefekto kardinolo Kurto Kocho interviu, kurį paskelbė Austrijos katalikų žinių agentūra Kathpress. Pasak kardinolo, popiežiaus tarnystės klausimu vykstančio  dialogo esmė – pasiekti, kad popiežiaus tarnystė, kuri ilgą laiką buvo laikoma didžiausia kliūtimi krikščionių vienybei, taptų tarnyste krikščionių vienybės skatinimui. Pasak kardinolo, visuotinis popiežiaus garbės primatas galėtų būti priimtinas visų pirma Rytų Bažnyčioms, nes pirmajame krikščionybės tūkstantmetyje jos pripažino Romos vyskupą pirmuoju tarp lygiųjų.

Dokumente glūdintys siūlymai suformuluoti labai subtiliai, sakė kardinolas. Katalikų Bažnyčia nenori sudaryti įspūdžio, kad ji jau turi parengtą programą ir nori ją primesti savo pašnekovams. Nors dokumente kalbama apie tai, kad visų krikščionių atžvilgiu Petro įpėdinis vykdytų meilės ir vienybės tarnystę neturėdamas tokių teisinių galių,  kokias jis turi Romos Bažnyčios viduje, tačiau, pasak kardinolo, siūloma nauja popiežiaus primato krikščionių Bažnyčioms samprata nereiškia, kad jis neturėtų jokių galių. Reikia, kad popiežius turėtų teisę imtis iniciatyvų ar, nesutarimų atveju, vykdyti moderatoriaus funkciją. Kardinolas sakė, kad iš tiesų popiežius jau dabar tai daro. Kaip pavyzdį Kurtas Kochas paminėjo pasaulinius maldos už taiką susitikimus Asyžiuje, kuriuose, atsiliepdami į popiežiaus kvietimą, dalyvauja visų Bažnyčių atstovai.

Kardinolas sakė gerai suprantąs, kad turės dar daug laiko praeiti, kol bus surastas visiems krikščionims priimtinas Petro tarnystės vykdymo būdas. Neįmanoma tiksliai planuoti būsimų žingsnių ir nustatinėti terminų, nes pagrindinė ekumenizmo proceso veikėja yra Šventoji Dvasia. Mes nežinome, koks yra jos veikimo kalendorius, kaip ir nežinome, kokių staigmenų galime sulaukti iš popiežiaus Pranciškaus. (jm / Vatican News)

2024 birželio 19, 15:07