Paieška

Konsistorija dėl kanonizacijos bylų 2021 m. Konsistorija dėl kanonizacijos bylų 2021 m.   (Vatican Media)

Liepos 1 d. vyks konsistorija dėl naujų šventųjų

Pirmadienį, liepos 1 d., popiežius vadovaus kardinolų konsistorijai dėl kelių kanonizacijos bylų. Apie tai informavo popiežiaus liturginių apeigų vadovas, pristatydamas planuojamų apeigų kalendorių.

Kaip įprasta, kalendoriuje neminima dėl kurių bylų popiežius liepos 1 dienos konsistorijoje prašys kardinolų balsavimu išreikšti pritarimą. Bet labai tikėtina, kad tarp jų bus gegužės 23 d. Šventųjų skelbimo dikasterijos dekretuose paminėti būsimi šventieji – septyni palaimintieji pranciškonai ir trys palaimintieji maronitai pasauliečiai, broliai, XIX a. nukankinti Sirijoje, – t. Emanuelis Ruizas ir jo likimo draugai. Kiti paminėti palaimintieji – kun. Juozapas Allamano, dvi kongregacijos steigėjos s. Marie-Leonie Paradis ir s. Elena Guerra bei jaunuolis pasaulietis Karolis Acutis.

Popiežiaus liturginių apeigų vadovas arkivysk. Diego Ravelli patvirtino, kad popiežius birželio 29 d. rytą vadovaus Šv. Petro ir Pauliaus iškilmės Mišioms ir ta pačia proga pašventins naujųjų metropolitų palijus, sekmadienį, liepos 7 dieną, lankysis Trieste, Italijos šiaurės rytuose, kur pasakys kalbą Bažnyčios Italijoje socialinės savaitės dalyviams ir aukos baigiamąsias Mišias.

Arkivyskupo komunikate paminėtos ir dvi popiežiaus Pranciškaus tarptautinės kelionės, kurių metu Romos vyskupas aukos Mišias ir vadovaus kitoms liturginės apeigoms, – rugsėjo 2–13 d. į keturis Pietryčių Azijos ir Okeanijos kraštus: Indoneziją, Papua Naująją Gvinėją, Rytų Timorą ir Singapūrą, ir rugsėjo 26–29 d. į du Europos kraštus: Liuksemburgą ir Belgiją. (SAK / Vatican News)

2024 birželio 04, 12:22