Paieška

Sinodo sesija 2023 m. spalio mėn. Sinodo sesija 2023 m. spalio mėn.  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Baigėsi dar vienas pasirengimo Sinodui etapas

Vyskupų sinodo sekretoriatas pranešė apie dar vieną pasirengimo etapo rudenį vyksiančiam Sinodui apie sinodiškumą pabaigą: birželio 4–14 dienomis Romoje susitiko apie trys dešimtys teologų, vyrų ir moterų, dvasininkų ir pasauliečių, kurie apžvelgė daugybę pasiūlymų, atkeliavusių iš 107 nacionalinių vyskupų konferencijų ir rytų apeigų bendruomenių, taip pat universitetų, draugijų, tarptautinių katalikų organizacijų.

„Sinodo patirtis pastūmėjo Šventąją Dievo tautą į misiją. Sinodinėje patirtyje yra entuziastingų ir kūrybingų atsakymų, bet taip pat pasipriešinimo ir susirūpinimo. Tačiau dauguma ataskaitų išreiškia džiaugsmą dėl nueitos kelionės, kuri įpūtė naujos gyvybės daugeliui vietos bendruomenių, paskatino reikšmingus pokyčius buvimo Bažnyčios dalimi būde. Sinodinės Bažnyčios daigai jau dygsta!“, – pareiškė ateinančios Vyskupų sinodo generalinės asamblėjos pagrindinis pranešėjas kardinolas Jeanas-Claude’as Hollerichas SJ.

Popiežius Pranciškus visą Bažnyčią pakvietė leistis į sinodinį kelią 2021 metais, siekdamas gaivinti ir stiprinti tą Bažnyčios gyvenimo matmenį, kuris visada egzistavo, bet neretai buvo apmiręs ar nustumtas į antrą planą: kvietimą visiems tikintiesiems prisidėti prie Bažnyčios misijos. Prisidėti ne kaip pasyviems subjektams, kurie gauna ir vykdo nurodymus, bet kaip aktyviems Bažnyčios Kūno nariams, kuriuose veikia Šventoji Dvasia. Kaip sako pačios Bažnyčios teologinė tradicija, bendras Dievo tautos sensus fidei („tikėjimo jausmas“) neklysta. 2024 metų rudens Vyskupų sinodo asamblėja apžvelgs Dievo tautos balsus, apibendrintus darbiniame dokumente Instrumentum laboris. Ką tik pasibaigęs teologų susitikimas taip pat buvo skirtas šio dokumento rengimui.

Galima priminti, kad ankstesniame pasirengimo Sinodui apie sinodiškumą etape susitiko klebonai. Balandžio 28–gegužės 1 dienomis Romos apylinkėse vykusiame susitikime dalyvavo ir iš Krekenavos atvykęs kun. Gediminas Jankūnas. (RK / Vatican News)      

2024 birželio 14, 15:35