Paieška

Popiežiškasis šv. Tomo Akvieniečio universitetas „Angelicum“ Romoje Popiežiškasis šv. Tomo Akvieniečio universitetas „Angelicum“ Romoje  

Popiežiaus pasiuntinys dalyvaus šv. T. Akviniečio iškilmėje

Liepos 18 d. Fossanova abatijoje Lacijaus regione minimos Bažnyčios mokytojo šv. Tomo Akviniečio kanonizavimo 700 metinės. Garsusis teologas šv. T. Akvinietis nelauktai mirė 1274 m. cistersų vienuolių Fossanova abatijoje keliaudamas į antrąjį Bažnyčios susirinkimą Lione. 1323 m. T. Akvinietį, bene iškiliausią Pamokslininkų ordino vienuolį, kanonizavo Jonas XXII, Avinjone rezidavęs popiežius.

Popiežius Pranciškus antradienį paskyrė kardinolą M. Semeraro, Šventųjų skelbimo dikasterijos prefektą, savo nepaprastuoju pasiuntiniu į šv. T. Akviniečio kanonizavimo 700 metų iškilmę Fossanova abatijoje.

1000 m. abatiją įkūrė vienuoliai benediktinai, vėliau vietoj jų popiežius įkurdino vienuolius cistersus, kurie pastatė gotikinio stiliaus bažnyčią, Italijoje tapusią daugelio bažnyčių, ypač Lacijaus regione, archetipu. Napoleono valdžios represuotą abatiją atgavęs popiežius joje įkurdino kartūzus, vėliau čia įsikūrė pranciškonai konventualai, nuo 2017 m. Fossanova abatijoje gyvena verbitai – Įsikūnijusio Žodžio dvasinės šeimos kunigai, pašvęsti vyrai ir moterys.

Tiesiogiai su dominikonų ordinu nesusijusi Fossanova abatija labiausiai garsėja būtent todėl, kad joje mirė ir buvo palaidotas garsiausias tuometinis teologijos novatorius T. Akvinietis, kurį dominikonai net laiko antru svarbiausiu savo ordino asmeniu po steigėjo šv. Dominyko de Guzmano.

Visą šimtmetį po T. Akviniečio mirties netrūko ginčų dėl jo žemiškųjų palaikų išsaugojimo, kurie tęsėsi net po jo kanonizavimo. 1369 m. įsikišus popiežiui pal. Urbonui V, šv. T. Akviniečio relikvijos buvo perkeltos iš Fossanova į Tulūzos Jakobinų bažnyčią, laikomą šv. Dominyko įsteigto Pamokslininkų ordino lopšiu. Nuo tada šventojo relikvija laikoma šios bažnyčios altoriuje.

Panašiai kaip buvo kilnojami šv. T. Akviniečio žemiškieji palaikai, taip ir šventojo minėjimo diena 1969 m. perkelta iš kovo 7 d., T. Akviniečio mirties dienos, į sausio 28 d., menančią jo palaikų perkėlimo iš Italijos į Prancūziją įvykį.

T. Akvinietis daug šimtmečių garsėja kaip mokslo pasaulio žmogus labiau nei kaip šventasis – jis vadinamas Teologų kunigaikščiu ir Angeliškuoju teologu. Atsiliepdamas į bene garsiausią Bažnyčios mokytojo trijų dalių traktatą „Teologijos sumą“, kurioje apibrėžta per tris tūkstančius Bažnyčios mokymo straipsnių, popiežius Jonas XXII sakė, kad „kiek traktato straipsnių, tiek stebuklų“.

Beje, Bažnyčios mokytojo ir šventojo T. Akviniečio kaukolės relikvija, nuo 1369 m saugojama Tulūzos Jakobinų bažnyčioje, kanonizavimo 700 m. jubiliejus proga buvo perkelta į naują relikvijorių. Apaštališkoji penitenciarija popiežiaus dekretu suteikė atlaidus visiems, kurie įprastinėmis sąlygomis melsis prie šios šv. T. Akviniečio relikvijos.

2024 ir 2025 m. sukanka dar du šv. T. Akviniečio jubiliejai: 2024 m. – 750 mirties ir 2025 m. – 800 gimimo metinės.

Be kitų titulų, šv. T. Akvinietis nuo XIX a. vadinamas visų pasaulio universitetų, gimnazijų ir mokyklų globėju. (SAK / Vatican News)

2023 birželio 08, 11:39