Paieška

„Tutela minorum“ komisijos narių nuotolinis posėdis „Tutela minorum“ komisijos narių nuotolinis posėdis 

Sutartis veiksmingesnei nepilnamečių apsaugai Bažnyčioje

Pirmiausiai – dėmesys nukentėjusiems nuo dvasininkų, t. y. seksualinio išnaudojimo aukoms, sakoma Dvasininkijos dikasterijos ir Popiežiškosios komisijos „Tutela minorum“ vadovų pasirašytos dvišalės sutarties pirmajame punkte.

Gegužės 26 d. Dvasininkijos dikasterijos prefekto ir „Tutela minorum“ komisijos pirmininko – kardinolų Lazaruso You Heung–Sik ir Seano O' Malley OFM Cap. – pasirašytoje bendradarbiavimo sutartyje atkreiptas dėmesys ir į svarbą dalytis žiniomis tarp dviejų Šventojo Sosto institucijų. Dvasininkų dikasterija atsakinga už dvasininkų ugdymą ir discipliną, komisija „Tutela minorum“, veikianti Tikėjimo mokymo dikasterijos sudėtyje, popiežiaus vardu padeda Bažnyčioms įsisavinti Vatikano nustatytas nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos gaires. Sutartyje įvardytos trys pagrindinės abiem institucijoms rūpimos sritys.

Visų pirma – tarnystė aukoms. Sutarta dikasterijoje sukurti erdves ir struktūras nukentėjusiems ir norintiems pranešti apie piktnaudžiavimo atvejį.

Antra – tarnystė vietinėms Bažnyčioms. Bus skatinamas bendradarbiavimas pagal dokumentą Ratio nationalis, kurį parengė ir pritaikė vietos sąlygoms kiekviena vietinė Bažnyčia. Dokumente aptariami visi kunigiškos formacijos aspektai pagal vietinės kultūros kontekstą.

Trečia – tarnystė dvasininkams. Raginima skatinti pradinę ir nuolatinę kunigų formaciją atsižvelgiant į Bažnyčios vykdomą apsaugos tarnystę.

Be to, kaip minėta, abi Vatikano institucijos dalysis informacija ir, pagal popiežiaus pakartotiną prašymą, Dvasininkijos dikasterija teiks žinias komisijos „Tutela minorum“ rengiamai metinei ataskaitai. (SAK / Vatican News)

2023 gegužės 30, 14:31