Kryžiaus relikvija Jeruzalės šv. kryžiaus bazilikoje Romoje Kryžiaus relikvija Jeruzalės šv. kryžiaus bazilikoje Romoje 

Rugsėjį prasideda registracija į 2025 m. jubiliejaus renginius

Po metų gegužės 9 d. bus paskelbta 2025 Šventųjų metų bulė. Kol kas nenuspręsta tiksli jubiliejaus pradžios data. Gairės ir kita svarbi informacija „Vilties piligrimams“, sieksiantiems 2025 m. Romoje pelnyti Šventųjų metų atlaidus, bus skelbiama devyniomis kalbomis jubiliejaus portale.

Vilties piligrimai yra 2025 Šventųjų metų tema. Vatikanas ir Romos miestas informavo, kad imasi skubių ir neatidėliotinų darbų, kuriuos žada užbaigti dar prieš Šventųjų metų inauguraciją. Tiksli data, kada popiežius ar jo įgaliotinis atidarys keturių popiežiškųjų bazilikų šventąsias duris, paaiškės popiežiaus bulėje. Paskutinis neeilinis jubiliejus prasidėjo 2015 m. gruodžio 8 d., paskutinieji eiliniai Šventieji metais prasidėjo 1999 m. gruodžio 24 d.

Eiliniai Šventieji metai švenčiami kas 25 metus. Tai sena biblinė tradicija, kurią Katalikų Bažnyčia perėmė iš savo tikėjimo vyresniųjų brolių žydų, šventusių jubiliejus kas 50 metų. Tiek žydams, tiek katalikams Šventieji metai reiškia tinkamą metą atsigręžti į Dievą, artimą ir kūriniją, atitaisyti senas skriaudas, atstatyti teisingumą, atgailauti. Keturių popiežiškųjų bazilikų (Šv. Petro Vatikane, Šv. Pauliaus už Mūrų, Marijos Didžiosios ir Laterano) šventosios durys nuo vienų šventųjų metų iki kitų nebūna varstomos – jos net būna užmūrijamos. Jubiliejaus proga jos vėl iškilmingai atveriamos ir visi tikintieji kviečiami pro jas įžengti į šventovę visus metus iki šventųjų metų pabaigos. Žengimas pro šventąsias duris, palydimas maldos ir atgailos, Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentų, yra ne simboliškas, o realus dvasinis veiksmas. Bažnyčia kviečia visus, planuojančius leistis į piligriminę šventųjų metų kelionę ir tapti 2025 metų vilties piligrimais, iš anksto dvasiškai pasirengti šiam momentui.

Kaip tai padaryti bus kalbama jubiliejaus organizatorių šiai progai sukurtoje internetinėje svetainėje: jubilaeum2025.va. Rugsėjo mėnesį bus pradedamas piligrimų registracija kelionei į Romą ir dalyvavimui gausybėje renginių, įskaitant ėjimą pro šventąsias duris.

Be minėtų keturių popiežiškųjų bazilikų, Romoje per šventuosius metus tradiciškai lankomos dar trys kitos garsios šventovės: Šv. Sebastijono bazilika, prie kurios veikia garsiosios katakombos, Šv. Lauryno bazilika prie senųjų kapinių, kurioje ilsisi dviejų didžiųjų Bažnyčios diakonų ir kankinių šv. Lauryno ir šv. Stepono palaikai, ir Kryžiaus atradimo bazilika, kurioje saugojamos visai krikščionybei brangios Jėzaus kryžiaus relikvijos, IV a. šv. Elenos iš Jeruzalės atvežtos į Romą.

Visos septynios minėtos bazilikos yra vadinamajame „Septynių bažnyčių piligriminiame kelyje“, kurį piligrimai paprastai nueina per vieną dieną. (SAK / Vatican News)

2023 gegužės 19, 14:19