Linda Ghisoni Linda Ghisoni  (Santiago Perez de Camino)

PJD Lisabonoje laukiama per pusės milijono dalyvių

Tiek jau įsiregistravo į rugpjūčio 1–6 dienomis Lisabonoje vyksiantį pasaulinį renginį, kuriame, kaip laukiama, dalyvaus ir popiežius Pranciškus.

Pasak rengėjų, pusės milijono jaunuolių iš beveik 200 kraštų skaičius liudija apie didelį jaunimo susidomėjimą jau 38-ąjį kartą vyksiančiu tarptautiniu katalikiško jaunimo sambūriu. Iki gegužės mėnesio įsiregistravo 510 000 dalyvių iš 196 kraštų. Be jų, 16 300 savanorių priėmė kvietimą padėti koordinuoti įvairiausius PJD programos vykdymo aspektus.

„Šie skaičiai mums liudija,  kad daug jaunimo labai susidomėję vykimu į PJD renginį, kad kartu su kitais melstųsi ir švęstų“, – pažymėjo Vatikano radijui Linda Ghisoni, už PJD organizavimą atsakingos Šventojo Sosto Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos pasekretorė.

Moteris prisiminė, kad paskutinioji PJD įvyko 2019 m. Panamoje ir kad kiek vėliau prasidėjo pandemija, dėl kurios prireikė metais pavėlinti PJD datą. Dabar pasirengimams PJD ne tik Portugalijos sostinėje, bet visose 21 krašto vyskupijose liko tik kiek daugiau nei 70 dienų.

Linda Ghisoni teigė, kad PJD simbolių – jaunimo dienos kryžiaus ir Dievo Motinos ikonos kelionės po Portugaliją, kaip ir įvairios kitos dvasinės ir šventinės pasirengimo iniciatyvos, vykdomos krašto vyskupijose, padeda sužadinti jaunų žmonių susidomėjimą tikėjimu, atrasti savo protėvių brangintas ir puoselėtas krikščioniškas vertybes, glaudžiai susijusias su portugalų kultūra.

Svarbiausiu PJD įvykiu laikomas jaunimo susitikimas su popiežiumi, tačiau popiežius dalyvaus tik baigiamuosiuose reginiuose, Vigilijoje ir uždarymo šv. Mišiose. Bet kitomis dienomis, laukiant susitikimo su popiežiumi, jaunimą dvasiškai lydės ir su juo bendraus gausus būrys dvasininkų, įskaitant 660 vyskupų.

PJD dalyviai neprivalo būti katalikai. Gali dalyvauti visi, kas nori ir yra nuo 14 iki 35 metų amžiaus, nors, žinoma, ir kiek jaunesni ar vyresni nebus atstumiami, patikino L. Ghisoni.

Vatikano dikasterijos pasekretorė atkreipė dėmesį, kad Lisabonoje, kaip ir daugelyje kitų bažnytinių renginių, tapo įprasta matyti vis daugiau dalyvių, paženklintų įvairių negalių. Todėl ir šioje PJD sudarytos galimybės bendrauti gestų kalba. Be to, įsteigtas solidarumo fondas, kurio sukauptomis lėšomis bus padedama vargstantiems ir finansinių sunkumų turintiems jaunuoliams padengti išlaidas, susijusias su dalyvavimu renginyje.

„PJD yra proga jaunimui susitikti, atsiverti ir dalytis. Kartu tai labai stipri paskata melstis kartu su kitais jaunais žmonėmis, su jais susipažinti, patirti jų gyvenimo istorijas, būti vieningiems. PJD patirtys gali paskatinti atsivėrimą Šventosios Dvasios malonei, atrasti vietą Bažnyčioje. Tam labai padeda buvimas popiežiaus artumoje su kitais jaunuoliais, ypač tuomet, kai Šventasis Tėvas ragina jaunuolius perduoti tikėjimo ir Gerosios naujienos žinias savo bendraamžiams“. (SAK / Vatican News)

2023 gegužės 19, 14:20