Paieška

Vatikanas Vatikanas 

Vatikanas. Steigiama Tikėjimo liudytojų komisija

Naujoji Tikėjimo liudytojų komisija veiks prie Šventųjų skelbimo dikasterijos. Komisijai pavesta iki 2025 Šventųjų metų sudaryti nekanonizuotų tikėjimo liudytojų sąrašą.

Panaši komisija veikė iki 2000 metų ir buvo sudaryta Didžiojo krikščionybės jubiliejaus proga. Popiežiaus šv. Jono Paulius II pavedimu ji kaupė ir paskelbė visų tautybių XX a. krikščionių tikėjimo kankinių ir liudytojų, be katalikų, taip pat protestantų ir ortodoksų, sąrašą. Dabar popiežius Pranciškus pavedė Šventųjų skelbimo dikasterijai sudaryti joje pastoviai veikiančią Tikėjimo liudytojų komisiją, pranešė  dikasterijos prefektas kardinolas M. Semeraro.

„Popiežius paprašė atkurti komisiją, tačiau šį kartą ją siejant ne su konkrečia aplinkybe, o su Šventųjų skelbimo dikasterijos veikla. Tai būsianti nuolatos veikianti komisija. Ją įsteigsime ateinančiomis dienomis“, – pasakė kardinolas M. Semeraro, kreipdamasis Romoje į konferencijos „Šventumas šiandien“ dalyvius.

Jis kaip pavyzdį paminėjo protestantų teologą ir kankinį Dietrichą Bonhoefferį, nužudytą, nes priešinosi nacizmui. Nepaisant to, jis yra ryški krikščioniškojo liudijimo figūra. Kaip D. Bonhoefferis yra daug kitų, pažymėjo M. Semeraro. 

Anot jo, šventumas ne visada iš karto matomas. Mūsų uždavinys – iškelti tai į dienos šviesą. Turime parodyti kad šventumas netoli mūsų, bet yra visiems aktualus pašaukimas. Nebūtina būti kanonizuotam, bet turime atsiliepti į kvietimą būti šventais. (SAK / Vatican News)

2022 spalio 06, 15:56