Paieška

Kardinolas M. Czerny SJ Kardinolas M. Czerny SJ 

Kardinolas M. Czerny: pasaulis turėtų padėkoti atliekų surinkėjams

Šeštadienį, spalio 29-ąją, 36 atliekų surinkėjų organizacijos iš 34 kraštų įsteigė pirmąją pasaulinę profsąjungą – Tarptautinį atliekų surinkėjų aljansą. Šia proga naują tarptautinę profsąjungą pasveikino kardinolas M. Czerny, Vatikano Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas.

„Popiežius jus vadina socialiniais poetais, nes kuriate viltį ten, kur, atrodo, yra tik atliekos ir atmetimas“, – pažymėjo sveikinimo laiške kardinolas. Jis ragino neužmiršti, kad žmogaus orumas yra pati didžiausia mūsų bendra vertybė, o integrali žmogaus pažanga – idealas, kurio visi nori sau ir kitiems – visiems kitiems.

Kardinolas M. Czerny išsakė prašymą, kad maždaug 20 milijonų pasaulyje esančių atliekų surinkėjų suvoktų savo orumą, siektų tobulėjimo, mobilizuotųsi pokyčiams. „Jūs savo darbu įrodote jumyse glūdinčią moralinę ir dvasinę energiją, liudijate pilietinę aistrą, galinčią atgaivinti mūsų demokratiją ir perorientuoti ekonomiką, nepaprastais siūlymais žadinate supratimą, kaip spręsti opiausias problemas.“

„Naujai įsteigtu Aljansu plečiate ir koordinuojate savo socialinę poeziją. Sveikiname! Visa žmonijos šeima turėtų jums padėkoti! Bažnyčia jus palydi ir drąsina. Tepadeda jums Dievas“, – parašė Popiežiaus Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas. (SAK / Vatican News)

2022 spalio 29, 14:01