Paieška

Robertas Walteris McElroy’us Robertas Walteris McElroy’us 

R. W. McElroy’us: gerbti vienybę ir skirtingumą

Šeštadienį, rugpjūčio 27 d., popiežius papildys kardinolų kolegiją naujais nariais. Konsistorija šeštadienio popietę įvyks Šv. Petro bazilikoje. Prieš naujųjų kardinolų prisaikdinimą Vatikano spaudos salėje rengiamas kai kurių naujų „Bažnyčios senatorių“ susitikimas su spaudos atstovais. Anonsuota, kad, be kitų būsimų kardinolų, su žurnalistais susitiks Robertas Walteris McElroy’us, San Diego vyskupas iš JAV.

San Franciske, Kalifornijoje, gimęs 68 metų ganytojas kunigystės ir vyskupystės tarnystę pradėjo gimtojoje arkivyskupijoje – buvo jos kunigas, generalinis vikaras ir vyskupas augziliaras. 2015 m. popiežius Pranciškus jį paskyrė San Diego vyskupijos, tarnaujančios apie milijonui etniškai mišrių katalikų amerikiečių, įskaitant afroamerikiečius ir čiabuvius, kinų, filipinų, ispanų, italų, korėjiečių, laosiečių, samojiečių, vietnamiečių ir kitų tautybių, ganytoju.

Kelių veikalų etikos ir Bažnyčios socialinio mokymo klausimais autorius, teologijos ir politikos mokslų daktaras R. W. McElroy’us dažnai kalba socialinės nelygybės ir Bažnyčios socialinio teisingumo klausimais. Kai kurie vyskupo teiginiai sąžinės klausimais laikomi kontraversiškais, kaip antai jo raginimas, kad tikinčiųjų bendruomenė atmintų, jog „šalia klausimų apie abortą ir eutanaziją, kurie yra centriniai pasaulio atsinaujinimui, klausimai apie skurdą ir planetos nykimą irgi yra centriniai“. Vyskupui priskiriamas sparnuotas atsiliepimas į homoseksualią orientaciją deklaruojančio asmens tarnystę parapijoje: „Jei Bažnyčia pašalintų visus jos mokymo tobulai neįgyvendinančius darbuotojus, samdytume tik angelus!“.

Kultūrinis etninis skirtingumas San Diege yra „galinga ir apčiuopiama Šventosios Dvasios dovana, vietinė Bažnyčia mistinį Kristaus kūną ugdo vienodai gerbdama tiek vienybę, tiek skirtingumą“, – pareiškė  ganytojas, pakvietęs skirtingų tautybių tikinčiuosius stiprinti bendrystę ir dalyvauti vyskupijos sprendimų priėmimo tarybose ir komisijose. San Diege jau penkeri metai kasmet vyksta vietnamiečių kilmės kunigo rengiamos tautų Sekminių Mišios ir festivalis, o pastaruoju metu ir internetinis forumas: „Mano Bažnyčia, mano istorija – klausytis, kalbėtis, veikti“.

Atkreipęs dėmesį į silpną San Diego tikinčiųjų eucharistinį tikėjimą, vyskupas Robertas Walteris McElroy’us kiekvienoje iš 98 vyskupijos parapijų surengė septynių savaičių trukmės katechetinę programą apie Švenčiausiąjį Sakramentą ir Mišias, „kad augtume meilėje, pamiltume Eucharistiją ir artėtume prie Dievo, suteikusio mums visus šiame pasaulyje žinomus palaiminimus“, – pareiškė San Diego vyskupas ir būsimasis kardinolas. Po metų, jo pavyzdžiu, JAV vyskupų konferencija priėmė nacionalinę Eucharistinio atsinaujinimo programą visoje šalyje. (SAK / Vatican News)

2022 rugpjūčio 25, 14:13