Paieška

Trys moterys paskirtos Vyskupų dikasterijos narėmis Trys moterys paskirtos Vyskupų dikasterijos narėmis 

Trys moterys paskirtos Vyskupų dikasterijos narėmis

Trečiadienį, liepos 13 d., popiežius Pranciškus paskyrė naujus neseniai pertvarkytos Vyskupų dikasterijos narius. Tarp jų yra trys moterys.

Šiemet per Sekmines įsigaliojo popiežiaus Pranciškaus paskelbta apaštališkoji konstitucija „Praedicate Evangelium“, kuri pertvarkė Romos kurijos institucijas, padedančias popiežiui vykdyti Petro įpėdinio misiją. Viena svarbiausių pertvarkytos Romos kurijos institucijų yra Vyskupų dikasterija, atsakinga už kandidatų į vyskupus parinkimą.

Popiežius paskyrė keturiolika Vyskupų dikasterijos narių. Tarp jų – ses. Raffaella Petrini, Vatikano valstybės  administracijos generalinė sekretorė, ses. Yvonne Reungoat,  buvusi seserų saleziečių kongregacijos generalinė vyresnioji, ir Maria Lia Zervino, Pasaulinės katalikių moterų organizacijų sąjungos pirmininkė. Kiti popiežiaus paskirti Vyskupų dikasterijos nariai yra kardinolai ir vyskupai, tarnaujantys Romos kurijoje arba vadovaujantys vyskupijoms įvairiose šalyse bei Romos Šv. Pauliaus už miesto sienų benediktinų abatijos vadovas. (jm / Vatican News)

2022 liepos 13, 16:57