Paieška

Leonardas Ulrichas Steineris Leonardas Ulrichas Steineris 

Amazonijos kardinolas Leonardas Ulrichas Steineris

Vienas iš būsimų naujų kardinolų, pranciškonas Leonardas Ulrichas Steineris, Manauso, didžiausios Amazonijos valstijos metropolijos arkivyskupas, yra Amazonijos bažnytinės konferencijos vicepirmininkas.

Iš Santa Katarina valstijos kilęs 71 metų arkivyskupas L. U. Steineris 1972 m. įstojo į pranciškonų mažesniųjų brolių ordiną, 1976 m. davė amžinuosius įžadus ir 1978 m. įšventintas kunigu. Apsigynęs filosofijos daktaratą Popiežiškajame universitete Antonianum, dirbo Brazilijos parapijose vikaru ir klebonu, kunigų seminarijos ugdytoju ir pranciškonų naujokų vadovu. 1995 m. grįžo į Romą dėstyti Antonianum, buvo šio instituto sekretorius. 2003 m. sugrįžęs į tėvynę dėstė filosofiją Bom Jesus institute Paranos valstijos sostinėje Kurtitiboje, 2005 metais konsekruotas vyskupu. Pirmoji vyskupo Leonardo Ulricho Steinerio pastoracinės veiklos vieta buvo São Félix teritorinė prelatūra, Mato Groso valstijoje, 2011 m. perkeltas augziliaru į Brazilijos sostinės Brazilijos arkivyskupiją, tuo pat metu iki 2019 m. dvi kadencijas ėjo Brazilijos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus pareigas, 2019 m. popiežius Pranciškus Leonardą Ulrichą Steinerį paskyrė Manauso arkivyskupu metropolitu.

Arkivyskupas 2015 m. dalyvavo XIV-oje Vyskupų sinodo asamblėjoje apie šeimos pašaukimą ir misiją Bažnyčioje ir šiuolaikiniame pasaulyje.

Brazilas arkivyskupas užaugo gausioje vokiečių kilmės katalikų migrantų Leonardo Steinerio ir Carlotos Arns šeimoje – yra tryliktasis iš šešiolikos vaikų. Daug būsimo kardinolo artimųjų yra dvasininkai ir vienuolės, įskaitant garsųjį kardinolą Paulo Evaristo Arnsą, kuris jį įšventino kunigu ir konsekravo vyskupu. Savo dėdės kardinolo pavydžiu jis rinkosi pranciškono pašaukimą, tapo kunigu ir vyskupu, o netrukus, popiežiaus konsistorijoje rugpjūčio 27-ąją, bus paskirtas kardinolu. Būsimo kardinolo Leonardo Ulricho Steinerio vyskupo šūkis yra: „Žodis tapo kūnu“.

2022 m. kovo mėnesį Manauso arkivyskupas Leonardas Ulrichas Steineris buvo išrinktas Amazonijos bažnytinės konferencijos vicepirmininku. Amazonijos bažnytinė konferencija, įsteigta 2020 m., yra regioninė organizacija, apimanti Bažnyčias devyniose Pietų Amerikos valstybėse. Bažnytinė Amazonijos konferencija siekia regione įgyvendinti pagrindinius neeilinio Amazonijos vyskupų sinodo tikslus, „būti tiltu, ugdančiu naujus bažnytinius, socialinius ir aplinkos apsaugos tinklus žemyno ir tarptautiniu mastu“.

Arkivyskupas L. U. Steineris taip pat yra Brazilijos episkopato ypatingosios komisijos Amazonijos regiono klausimams pirmininkas. (SAK / Vatican News)

2022 liepos 05, 15:14