Paieška

Mišiolas Mišiolas 

Popiežius: afrikietiškas Mišiolas yra pavyzdys ir kitiems

Birželio 20 d. „Vatican News“ būstinėje Romoje buvo pristatytas knygos „Popiežius Pranciškus ir Romos Mišiolas Zairo vyskupijoms. Pažadas kitoms kultūroms“ vertimas į prancūzų kalbą, palydėtas ir popiežiaus Pranciškaus sveikinimo žinia.

„Romos Mišiolas Zairo vyskupijoms“ buvo patvirtintas 1988 metais ir visų pirma yra skirtas Kongo Demokratinės Respublikos, iki 1997 metų vadintos Zairu, vyskupijoms. Tai pirma ir iki šiol vienintelė Romos apeigų adaptacija pagal įkultūrinimo principą.

Birželio 20 d. pristatyto studijų apie Romos Mišiolo afrikietišką adaptaciją kuratorė yra teologė ir vienuolė Rita Mboshu Kongo. Be jos pačios, prie veikalo atsiradimo prisidėjo dar keturi autoriai. Knyga pasirodė 2020 metų pabaigoje, o jos vertimas prancūzų kalba buvo dalis iniciatyvų, kurios lydėjo liepos pradžioje planuotą popiežiaus Pranciškaus kelionę į Kongo Demokratinę Respubliką ir Pietų Sudaną. Dėl sveikatos sumetimų, ši kelionė buvo atidėta. Vis tik popiežius susitiks su kongoliečių bendruomene Vatikane.

„Iš tiesų, ką krikščionis turi brangesnio už tikėjimą Jėzumi Kristumi? Argi šis tikėjimas nėra didysis lobis, kurį jis paveldėjo iš ankstesnių kartų ir kurį jis turi perduoti nepažeistą ateities kartoms? Suprantame neįkainojamą liturgijos, „Bažnyčios veiklos viršūnės ir šaltinio“, indėlį perduodant tikėjimą, nes jos turinys formuoja tikėjimą taip, kaip tautos tikėjimas lemia būdą, kuriuo ji garbina“, – rašo popiežius Pranciškus.

Pasak jo, kongolietiškos apeigos yra šimtus metų trunkančio misionieriško skelbimo po Afrikos saule vaisius. Jos ištikimos apaštaliniam tikėjimui ir tradicijai, katalikų liturgijos vidinei prigimčiai, Afrikos ir Kongo žmonių religiniam jautrumui ir kultūriniam paveldui. Romos Mišiolas Zairo vyskupijoms yra vienintelis įkultūrintas Romos Mišiolas, gimęs po Vatikano II Susirinkimo liturginės reformos. Ji yra ilgamečių tyrimų, patirties, vaisingo Šventojo Sosto bei Bažnyčios Konge bendradarbiavimo rezultatas.

„Galima pagrįstai teigti, kad šis Mišiolas tobulai pasiekė savo tikslus: tai leidžia kongoliečiams melstis savo kalba, savo kūnu ir siela bei naudoti jiems artimus simbolius“, – pridūrė žinioje popiežius.

„Siūlau Kongo Eucharistijos šventimo apeigyną kaip pavyzdį kitoms Bažnyčioms, ieškančioms tinkamos liturginės išraiškos, kad subrandintų misionieriškos veiklos – kultūrų evangelizavimo ir Evangelijos įkultūrinimo – vaisius“, – pažymi Pranciškus, padrąsindamas ir pačius kongoliečius tęsti darbą: pagal tuos pačius principus adaptuoti ir sakramentų šventimo apeigas.

Galima pridurti, kad šiuo metu jau konkrečiai tiriamas liturgijos pritaikymas Amazonijos regionui. (RK / Vatican News)

 

2022 birželio 21, 12:39