Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus  (Vatican Media)

Visuotiniai atlaidai senelių dienos proga

Popiežiui Pranciškui pritarus, Apaštališkoji penitenciarija paskelbė dekretą, kuriame nurodoma, kad visuotinius atlaidus gali gauti visi tikintieji, kurie dalyvaus Pasaulinėje senelių ir pagyvenusių žmonių dienoje, šiemet švenčiamoje liepos 24-ąją.

Vatikane paskelbtame dekrete primenama, kad norint gauti visuotinius atlaidus reikia įvykdyti įprastas sąlygas (būti nenusidėjus sunkia nuodėme, priimti Komuniją ir melstis Šventojo Tėvo intencijomis). Visuotinius atlaidus gali gauti seneliai, pagyvenę žmonės ir visi tikintieji, kurie liepos 24 d., Antrosios pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga, dalyvaus Mišiose, kurias aukos popiežius Pranciškus Vatikano Šv. Petro bazilikoje, arba kitose pamaldose, kurios tą dieną bus aukojamos visame pasaulyje. Atlaidus galima gauti sau arba juos aukoti už mirusiuosius.

Visuotinius atlaidus taip pat gali gauti tikintieji, kurie asmeniškai arba nuotoliniu būdu per komunikacijos priemones lankys pagyvenusius žmones, kuriems reikia pagalbos.

Visuotinius atlaidus taip pat gali gauti tie, kurie dėl rimtos priežasties negalėdami išeiti iš namų, dvasiškai vienysis su Pasaulinės senelių dienos pamaldų dalyviais, aukos gailestingajam Dievui savo maldas, gyvenimo skausmus ir kančias, pasiryždami, kai tik galės, įvykdyti įprastines visuotinių atlaidų sąlygas.

Apaštališkoji penitenciarija taip pat kreipėsi į nuodėmklausius ir visus kunigus, prašydama, kad jie uoliai patarnautų norintiems šiuo laikotarpiu atlikti išpažintį.

Popiežiaus Pranciškaus įvesta Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena bus minima antrąjį kartą. Jos minėjimui parinkta diena – sekmadienis prieš liepos 26-ąją minimą Jėzaus senelių – šventųjų Onos ir Joakimo – liturginį minėjimą. Šiemet tai bus liepos 24 d.

Prieš keturias savaites paskelbtoje žinioje antrosios Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga popiežius Pranciškus rašė: „Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena yra proga dar kartą su džiaugsmu pasakyti: Bažnyčia nori švęsti drauge su tais, kuriuos Viešpats, kaip sakoma Biblijoje, „pasotina gyvenimu“. Švęskime kartu! Kviečiu jus pranešti apie šią dieną savo parapijose ir bendruomenėse; aplankyti pačius vienišiausius pagyvenusius žmones jų namuose ar prieglaudose, kur jie gyvena. Padarykime taip, kad nė vienas šią dieną nesijaustų vienišas. Tiems, kurie nebesitiki nieko gera iš ateities, dienų perspektyvą gali pakeisti mintis apie laukiamą žmogų; o iš pirmojo susitikimo gali užsimegzti nauja draugystė. Lankyti vienišus pagyvenusius žmones yra gailestingumo darbas mūsų laikais!“ (jm / Vatican News)

2022 gegužės 31, 14:16