Paieška

Palaimintasis Artemide Zatti Palaimintasis Artemide Zatti 

Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai

Šeštadienį popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Marcello Semeraro ir leido skelbti dekretus, susijusius su devyniomis kanonizacijos ir beatifikacijos bylomis.

Vienu dekretu patvirtinamas Argentinoje gyvenusio kataliko pasauliečio palaimintojo Artemide Zatti užtarimu įvykęs stebuklas, o tai reiškia, kad palaimintasis artimiausiu metu galės būti skelbiamas šventuoju.

Kitu dekretu patvirtinama dviejų 1943 m. Italijoje nužudytų kunigų kankinystė. Jie netrukus bus skelbiami palaimintaisiais.

Likusiais septyniais dekretais patvirtinamos kandidatų į palaimintuosius herojiškos dorybės. Krikščioniškųjų dorybių herojiškumo pripažinimas reiškia, kad kandidatai į palaimintuosius yra pripažįstami vertais paskelbimo palaimintaisiais, tačiau, kad būtų galima juo palaimintaisiais skelbti, reikia įrodyti bent po vieną jų užtarimu įvykusį stebuklą. Septyni kandidatai į palaimintuosius, kurių dorybių herojiškumą patvirtina šeštadienį skelbiami dekretai, – dvi seserys vienuolės, du broliai vienuoliai ir trys moterys pasaulietės – gyveno devynioliktajame ir dvidešimtajame amžiuje Ispanijoje, Italijoje, Prancūzijoje ir Lenkijoje. (jm / Vatican News)

2022 balandžio 09, 13:19