Paieška

Leonardo Sandri Leonardo Sandri 

Kardinolas L. Sandri: visa Katalikų Bažnyčia yra su Ukraina

Ukrainoje – nepateisinama invazija, sakė kardinolas Leonardo Sandri. Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas per Mišias, Pelenų trečiadienį aukotas Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios apaštališkojo egzarchato katedroje Romoje užtikrino, kad visa Katalikų Bažnyčia yra su Ukrainos žmonėmis.

„Kartu kenčiame, su broliška meile nuolankiai glaudžiame prie savęs, dalijamės ukrainiečių skausmu ir malda“, – sakė L. Sandri. Jis prašė Dievo Motinos, Ukrainos Karalienės, kad „lydėtų ir stiprintų Ukrainą, ištiktą šios katastrofos ir nepateisinamos invazijos, pareikalavusios nesuskaičiuojamų aukų“.

„Neturime raketų, šautuvų, tankų, neturime smurto galios, siekiančios laimėti bet kokia kaina. Vienintelis mūsų ginklas priešais sugėdintą žmoniją ir jūsų neapsakomas kančias yra malda. Mes tai šiandien darome vienydamiesi su popiežiumi. Visa širdimi meldžiame Dievo Motinos užtarimo, kad atneštų taiką, sustabdytų piktnaudžiavimą, ukrainiečių tautos patiriamą neapsakomą kentėjimą“.

Kardinolas L. Sandri, ilgametis Romos kurijos narys ir Kardinolų kolegijos vicedekanas, užtikrino, kad jis solidarus su Italijoje gyvenančiais ukrainiečiais, kurie „yra pasirengę priimti artimuosius ir draugus, bėgančius nuo absurdiško, neįmanomo, neįsivaizduojamo, nesuvokiamo karo“, artumą negalėjusiems išvykti iš Ukrainos ir paminėjo savo pokalbį telefonu su Ukrainos graikų katalikų vyriausiuoju ganytoju Sviatoslavu Ševčuku, Kijevo ir Haličo didžiuoju arkivyskupu, kuris su ašaromis pasidalijo savo ir visų ukrainiečių – motinų, tėvų, kareivių ir vaikų – patiriamomis kančiomis dėl bombardavimų, šeimų išsiskyrimų, žmonių bėgimo tragedijos.

„Būkite stiprūs, nes Dievas, nukryžiuotas Viešpats Jėzus, jo Švenčiausioji Motina yra su mumis ir jumis“, – sakė per Pelenų trečiadienio Mišias kardinolas Leonardo Sandri. (SAK / Vatican News)

2022 kovo 03, 13:47