Paieška

Kardinolas L. Sandri Kardinolas L. Sandri 

Kard. Sandri: Rytų liturginė tapatybė – saugotinas paveldas

Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas atidarė renginį, skirtą paminėti 25-ąsias instrukcijos „Nesuprantamas tėvas“ metines: „Katalikai ir ortodoksai turi bendrą turtą, kurį reikia išsaugoti“.

Yra paveldas, kuris rizikuoja išnykti dėl atsitiktinių veiksnių. Tai Rytų Bažnyčių liturginis paveldas, kuris dėl migracijos srautų migruoja iš rytų į vakarus ir gali prarasti savo savitumą, galbūt susiliedamas su lotyniškąja tradicija, jei nesulauks deramo Bažnyčių vadovų dėmesio. Tokį perspėjimą išsakė kardinolas Leonardo Sandri, sveikindamas susirinkusiuosius į kongresą, skirtą Rytų Bažnyčių kanonų kodekso liturginių nurodymų taikymo instrukcijos 25-ečiui.

Dokumento, pavadinto „Nesuprantamas tėvas“, pasirašyto kardinolo Achille Silvestrini 1996 m. sausio 6 d., 25-ečio minėjimas turėjo vykti pernai, tačiau buvo atidėtas dėl pandemijos. Jis surengtas 2022 m. norint, kad konferencijos pradžia sutaptų su dikasterijos plenarine asamblėja ir jame dalyvautų ne tik įvairių Rytų Katalikų Bažnyčių atstovai, bet ir liturginių komisijų nariai.

Kreipdamasis į kongreso svečius, kardinolas Sandri pastebėjo, kad konferencijos pradžios pranešimas buvo patikėtas Telmeso arkivyskupui Jobui, ekumeninio patriarcho Baltramiejaus atstovui. „Jo dalyvavimas leidžia pajusti dieviškojo slėpinio šventimą kvėpuojant plačiau, tai didina atsakomybę darbuotis vardan bendro sutarimo ir ieškant, kaip išvengti rytietiškos tapatybės praradimo pavojaus dėl migracijos į lotyniškosios tradicijos šalis.“ Tai minima jau 1996 m. instrukcijoje. „O ką turėtume sakyti šiandien, po antrojo Persijos įlankos karo, Arabų pavasario, karo Sirijoje ir Irake, matydami situaciją Eritrėjoje, Etiopijoje, po susirūpinimą keliančių įvykių Rytų Europoje?“

Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas ragina saugoti rytų apeigų paveldą, kviesdamas lotynų apeigų katalikų ganytojus neapsiriboti užtikrinant migrantams „bendras Mišias arabiškai“. O kitą pusę, Rytų Bažnyčių vadovus ir dvasininkus, kardinolas Sandri ragina saugoti savąsias apeigas ir tose šalyse, kur rytų apeigų katalikai sudaro mažumos bendruomenes, o dauguma katalikų meldžiasi pagal lotynų apeigas.

(DŽ/Vatican News)

2022 vasario 18, 14:24