Paieška

Popiežius ir  Aldo Giordano Popiežius ir Aldo Giordano 

Nuncijaus Europos Sąjungoje laidotuvės Italijoje

„Viešpatie, neklausiame, kodėl jį iš mūsų atėmei, tačiau dėkojame, kad jį mums padovanojai“, – šiais Bažnyčios tėvo šv. Augustino žodžiais kardinolas Pietro Parolin į paskutiniąją kelionę išlydėjo gruodžio 2 dieną Belgijoje nuo COVID-19 mirusį arkivyskupą Aldo Giordano, apaštališkąjį nuncijų Europos Sąjungoje.

67 metų arkivyskupo laidotuvių Mišios ketvirtadienį, gruodžio 9 dieną, įvyko Kuneo katedroje, šiaurės vakarų Italijoje. Gedulingoms Mišioms vadovavo kardinolas Pietro Parolin, kuris prieš aštuonerius metus gruodžio mėnesį toje pačioje katedroje Aldo Giordano konsekravo vyskupu.

Užuojautą iš Kuneo vyskupijos kilusio nuncijaus artimiesiems pareiškė popiežius Pranciškus, užtikrinęs savo artumą visiems gedintiems ir, prisiminęs arkivyskupo – nuolankaus ir dosnaus Bažnyčios vyro – uolų kunigiškąjį gyvenimą ir ištikimą tarnystę, meldė Viešpatį, kad priimtų šio ištikimo Evangelijos tarno sielą į savo nenykstančią šviesą.

Kardinolas P. Parolin Mišių homilijoje sakė, kad Aldo Giordano mirtis pribloškė, sukėlė skausmą, nes buvo tikimasi, kad jis ištvers intensyvią terapiją ir pasveiks. Ypač Venesueloje, kur jis anksčiau ėjo nuncijaus pareigas, daugelis meldė pal. Jose Gregorio Hernandezo Cisneroso, vargstančiųjų gydytojo, užtarimo, prisimindami, kad nuncijus, būdamas popiežiaus delegatas beatifikacijai, palaimintąjį vadino „visų dangiškuoju globėju sunkiais koronaviruso pandemijos laikais“.

„Viešpats savo neišsemiamoje išmintyje sutvarkė kitaip, o mes lenkiame galvas prieš jo šventą valią, liūdinčiomis širdimis, tačiau kupini tikėjimo ir meilės“, – sakė kardinolas P. Parolin, pasak kurio, Aldo Giordano savo diplomatiniuose postuose Venesueloje, Europos Sąjungoje ir prie Europos Tarybos Strasbūre, taip pat eidamas Europos vyskupų konferencijų tarybos generalinio sekretoriaus pareigas vyresniųjų buvo laikomas „tinkamu žmogumi tinkamoje vietoje“.

P. Parolin prisiminė Aldo Giordano kaip didelį Europos reikalų ekspertą, paminėjo jo 2013 metų veikalą, kuriame jis kvietė darbuotis vardan „vieningos Europos pasaulinėje perspektyvoje“ ir „gilinti vertybių turinį ir pamatą“ – klausimus, prie kurių Bažnyčia ir krikščionys Europos Sąjungoje gali prisidėti savo brangiu įnašu.

Užuojautą dėl apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Aldo Giordano mirties pareiškė ES komisijos pirmininkė U. von der Leyen ir Venesuelos prezidentas N. Maduro. Arkivyskupo gimtasis Kuneo miestas jo laidotuvių dieną paskelbė gedulą. (SAK / Vatican News)

2021 gruodžio 09, 14:58