Paieška

Arkivyskupas Paulas Gallagheris Pietų Sudane Arkivyskupas Paulas Gallagheris Pietų Sudane 

Galbūt 2022 m. išsipildys popiežiaus troškimas aplankyti Pietų Sudaną

Popiežius ne kartą išreiškė troškimą nuvykti į Pietų Sudaną. Tai viena iš jauniausių pasaulio valstybių, taip pat viena iš skurdžiausių, kenčiančių nuo vidinių konfliktų. Ši popiežiaus kelionės galimybė svarstyta ne kartą, tačiau kol kas nebuvo sąlygų jai įvykti. Šiomis dienomis aukštas pareigas užimantis Vatikano diplomatas lankėsi Džuboje ir kalbėjo apie galimybę popiežiui aplankyti šią šalį 2022 metais.

Vatikano santykių su valstybėmis sekretorius arkivyskupas Paulas Gallagheris Pietų Sudano sostinėje viešėjo gruodžio 21–23 dienomis, susitiko su valstybės pareigūnais, vietos katalikų ir anglikonų hierarchais.

„Nėra idealaus laiko tokiam vizitui“, – pripažino arkivyskupas po kelionės Vatican News duotame interviu: situacija Pietų Sudane nėra gera. Tačiau būtent todėl neverta laukti, reikia judėti pirmyn. Visos pusės išreiškė tvirtą troškimą ir paramą, kad toks vizitas įvyktų. Vienas iš pagrindinių popiežiaus kelionės tikslų ir būtų padėti krašto stabilumui, bendruomenių susitaikymui, panašiai kaip kelionėje į karo nukamuotą Centrinę Afrikos Respubliką.

Galima priminti, jog apaštalinės kelionės į Pietų Sudaną sumanymas, paskelbtas dar 2017 metais, iš kitų išsiskiria tuo, kad popiežius kraštą aplankytų ne vienas, bet kartu su pasaulio anglikonų primu – Kenterberio arkivyskupu Justinu Welby bei Škotijos presbiterionų moderatoriumi.

2017 metais atrodė, kad popiežiaus, anglikonų ir presbiterionų galvų kelionė tuoj įvyks, bet dėl paaštrėjusių susirėmimų, nutrūkusių paliaubų ir humanitarinės krizės buvo atidėta: visų pirma ne dėl popiežiaus ir kitų, bet dėl žmonių saugumo, sąlygų nebuvimo jiems keliauti, dar vėliau prisidėjo pandemija. Vis dėlto ganytojai nenuleido rankų ir 2019 m. balandžio mėnesį Vatikane surengė Pietų Sudano aukščiausios religinės ir politinės valdžios dvasines rekolekcijas. Į jas pavyko pakviesti ir valdančiuosius, ir opoziciją. Rekolekcijų metu popiežius padarė jų dalyvius sukrėtusį gestą – atsiklaupęs pabučiavo jiems kojas ir paprašė dovanoti taiką pilietinio karo iškankintai tautai. Vėliau popiežius ne kartą pietų sudaniečiams skyrė paramą ir labdarą.

Gruodžio 21 d. ankstyvą popietę į Džubą atvykęs arkivyskupas P. Gallagheris tą pačią dieną susitiko su apaštalinės nunciatūros, kurios centrinė būstinė yra Kenijoje, darbuotojais, krašto katalikų vyskupų ir vienuolijų delegacija, Pietų Sudano užsienio reikalų ministru, vietos anglikonų vyskupu ir Kenterberio arkivyskupo bendradarbiais, kai kuriais Džuboje reziduojančiais diplomatais.

Gruodžio 22 d. rytą arkivyskupą P. Gallagherį, lydimą anglikonų delegacijos, savo rezidencijoje priėmė prezidentas Salva Kiir Mayardit. Pagrindinė pokalbio tema – apaštalinės ir ekumeninės kelionės galimybė 2022 metais. Tądien Vatikano diplomatas taip pat susitiko su Pietų Sudano ekumeninės Bažnyčių tarybos atstovais ir pilietinės visuomenės atstovais. Gruodžio 23 d. rytą arkivyskupas vadovavo Mišioms Džubos katedroje, savo homilijoje jis drąsino nuolat ieškoti vienybės, meilės ir atleidimo. Po pamaldų arkivyskupas susitiko su tikinčiaisiais,  aplankė Džubos Šv. Klaros vaikų namus, kur įteikė popiežiaus Pranciškaus dovaną, po to išvyko į Romą.

Vatican News Santykių su valstybėmis sekretorius sake, kad, nepaisant daugybės iššūkių ir problemų, yra nusiteikęs optimistiškai dėl Pietų Sudano ir viso Afrikos kontinento, nes čia esama talento ir energijos eiti pirmyn. (RK / Vatican News)

2021 gruodžio 30, 15:49