Paieška

Pristatytas X pasaulinis šeimų susitikimas

Rugsėjo 30 dieną Vatikane pristatytas kitais metais vyksiantis X pasaulinis šeimų susitikimas. Spaudos konferencijoje kalbėta apie svarbiausius momentus Romoje, apie lygiagrečiai vyksiančius susitikimus vyskupijose ir galimybę dalyvauti susitikime virtualiai.

Kardinolas Kevinas Farrellas, vadovaujantis Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijai, priminė, jog šis pasaulinis susitikimas 2022 metų birželio 22–26 dienomis neturės, skirtingai nei ankstesni, vieno centro. Visos pasaulio vyskupijos raginamos švęsti Pasaulinį šeimų susitikimą lygiagrečiai su renginiais Romoje, kur atvyks tik vyskupų konferencijų, šeimų judėjimų ir asociacijų delegatai. Kardinolas Farrellas linkėjo, kad prie šeimų susitikimų ir sielovados prisidėtų pačios šeimos: jos yra dirva, kurią reikia laistyti, ir tuo pat metu sėkla, kurią reikia barstyti, tikri ir patikimi šeimyniškos meilės liudytojai. Šeimų susitikimai – Romoje ir vyskupijose – užbaigs Amoris Laetitia metus. 

Kardinolas K. Farrell
Kardinolas K. Farrell

Kardinolas Farrellas pakvietė naudotis X pasaulinio šeimų susitikimo simboliais: tema „Šeimyninė meilė: pašaukimas ir šventumo kelias“, specialiai susitikimui parengta malda, logotipu, šeimos ikona ir himnu. 

Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos pasekretorė Gabriella Gambino pateikė daugiau informacijos apie tai, kaip šeimų susitikimas vyks Romoje. Pasak jos, laukiama apie 2000 delegatų iš viso pasaulio. Ateinančiomis savaitėmis kraštų vyskupų konferencijoms bus pranešta, kokio dydžio delegacijas, priklausomai nuo jų dydžio, jos gali siųsti. 

Gabriella Gambino
Gabriella Gambino

Kai kuriose vyskupijose toks šeimų susitikimas bus rengiamas pirmą kartą: tai gali būti nelengvas iššūkis kai kuriose situacijose ir kai kuriose geografinėse platumose. Kita vertus, nereikia išsigąsti šio iššūkio, nes daug šeimų trokšta dalyvauti ir pačios pasiryžusios aktyviai įsitraukti į susitikimo rengimą. Norint padėti vyskupijoms, šeimų susitikimui skirtoje interneto svetainėje penkiomis kalbomis bus skelbiama įvairi medžiaga, taip pat septynios katechezės.

 

Romoje X pasaulinis šeimų susitikimas prasidės 2022 m. birželio 22 dienos, trečiadienio, šeimų švente, kurioje dalyvaus ir popiežius Pranciškus. Šeimos dalysis liudijimais. Birželio 23–25 dienomis vyks šeimos sielovados kongresas, apimsiantis tiek diskusijas, tiek bendrą maldą. Birželio 25-osios popietę, šeštadienį, kongreso dalyviai suplūs į Šv. Petro aikštę, susitiks su Romos vyskupijos šeimomis ir kartu dalyvaus popiežiaus Pranciškaus vadovausimose Mišiose. Visus pagrindinius momentus bus galima stebėti nuotoliniu būdu. Šeštadienis šeimų ir popiežiaus susitikimui parinktas todėl, kad kitą dieną, sekmadienį, šeimos pasaulio vyskupijose galėtų pačios susiburti aplink savo vyskupą ir švęsti kartu. Romoje šeimų susitikimas baigsis sekmadienio, birželio 26 dienąos popiežiaus Pranciškaus vadovausima „Viešpaties angelo“ vidudienio malda, kuri tradiciškai vyks Šv. Petro aikštėje. 

Spaudos konferencijoje kalbėjusi Romos vyskupijos šeima – Giovanni ir Elisabetta Scifoni – kvietė jau dabar pradėti naudotis Romos vyskupijos ir Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos parengtais įrankiais bei patarimais. Visų pirma, tėvams, tėvams ir vaikams, parapijos šeimoms, šeimų judėjimų ir asociacijų nariams kalbėti susitikimui skirtą maldą. 

T. Markas Rupnikas SJ greta šeimų susitikimui skirto piešinio
T. Markas Rupnikas SJ greta šeimų susitikimui skirto piešinio

Romos vyskupijos šeima taip pat pristatė t. Marko Rupniko, jėzuito ir menininko, nutapytą paveikslą, kuriame vaizduojamas evangelinis Kanos vestuvių epizodas. Paveikslą – kurį galima pavadinti susitikimo ikona – lydi apaštalo Pauliaus žodžiai, ištarti apie vyro ir moters santuokinę meilę: „Šita paslaptis yra didelė“ (žr. Ef 5, 32). Sutuoktiniai taip pat pakvietė kartu paklausyti kompozitoriaus kun. Marco Frisina 2022 metų šeimų susitikimui sukurto muzikinio kūrinio ir pažiūrėti režisieriaus Luigi Pingitore sukurtą videoklipą.

2022 m. šeimų susitikimo Romoje himnas

Iš anksto į Romą atvyksiančius delegatus sveikino kardinolas Angelo De Donatis, Popiežiaus vikaras Romos vyskupijai. Pasak jo, Romos vyskupija rengiasi į Romą atvyksiančius Šeimų susitikimo dalyvius pasitikti taip, kad jų vizitas apaštalų Petro ir Pauliaus atminimą saugančiame mieste taptų iš tiesų turtinga ir svarbia tikėjimo patirtimi. Jis pristatė ir kelias Romos vyskupijos iniciatyvas dėl šeimų, kurioms reikia solidarumo: vargingoms šeimoms skirtą supermarketą, kuriuose už pirkinius jos nemoka, be namų likusioms mamoms ir jų vaikams skirtą centrą, taip pat Alzhaimerio liga sergantiems seneliams ir jų šeimos nariams skirtus namus. 

Romos vyskupijos Socialinės Komunikacijos direktorius kun. Walter Insero išsamiau pristatė X pasaulinio šeimų susitikimo interneto svetainę www.romefamily2022.com, skirtą tiek pasirengimui pasaulio vyskupijose, tiek virtualiam dalyvavimui susitikimuose Romoje, ypač bendruose šeimų susitikimuose su Šventuoju Tėvu. (RK / Vatican News

2021 rugsėjo 30, 14:43