Paieška

Francesca Di Giovanni, Šventojo Sosto valstybės sekretoriato pasekretorė daugiašaliams santykiams Francesca Di Giovanni, Šventojo Sosto valstybės sekretoriato pasekretorė daugiašaliams santykiams 

Šventojo Sosto atstovė: kurkime naują pasaulį be branduolinių ginklų

Kalbėdama 65-ojoje Tarptautinės atominės energijos agentūros generalinėje asamblėjoje, Šventojo Sosto valstybės sekretoriato pasekretorė daugiašaliams santykiams pakartojo popiežiaus raginimą pasaulio lyderiams: „pinigus, išleidžiamus ginklams, naudoti globaliam fondui, kuris padėtų išnaikinti badą ir prisidėtų prie skurdžiausių šalių vystymosi“.

Tarptautinės atominės energijos agentūros užduotis – sukurti pasaulį be atominių ginklų. Taip rugsėjo 20 d. sakė Francesca Di Giovanni, Šventojo Sosto valstybės sekretoriato santykių su valstybėmis skyriaus pasekretorė daugiašaliams santykiams, nuotoliniu būdu kalbėdama 65-ojoje agentūros asamblėjoje, kuri iki rugsėjo 24 d. vyko Vienoje. F. Di Giovanni pakartojo raginimą „sustabdyti branduolinių ginklų platinimą ir branduolines technologijas taikyti taikiems tikslams visos žmonijos labui“.

Francesca Di Giovanni pabrėžė, kad Šventasis Sostas pripažįsta Tarptautinės atominės energijos agentūros vaidmenį siekiant branduolinių ginklų neplatinimo. Tokiu būdu „agentūra labai prisideda kuriant pasaulį be branduolinių ginklų“, – sakė Vatikano atstovė.

Šventojo Sosto priminė popiežiaus Pranciškaus žodžius, smerkiančius disponavimą branduoliniais ginklais, vadinančius jį „amoraliu“, nes „masinio naikinimo ginklai, ypač branduoliniai ginklai, sukuria tik apgaulingą saugumo jausmą“. Francesca Di Giovanni pakartojo popiežiaus raginimą pasaulio lyderiams priimti „drąsų sprendimą ginklams išleidžiamas lėšas panaudoti pasauliniam fondui, siekiant panaikinti alkį ir prisidėti prie skurdžiausių šalių vystymosi“. Žvilgsnis tebūnie nukreiptas būtent į vargšus ir pažeidžiamus žmones arba tuos, kurie labiausiai kenčia nuo COVID-19 pandemijos padarinių, taip pat nuo bado, ligų ir didėjančio klimato kaitos poveikio. „Visi mes esame atsakingi už rūpinimosi kultūros puoselėjimą, kurioje žmogaus orumas ir bendras gėris būtų visų mūsų veiksmų centre“, – sakė Vatikano atstovė.  (DŽ / Vatican News)

2021 rugsėjo 25, 12:50