Paieška

Kardinolas P. Parolin apžvelgia prasidedančią popiežiaus kelionę

Interviu „Vatican News“ kardinolas Pietro Parolin, Popiežiaus valstybės sekretorius, trumpai apžvelgė sekmadienį, rugsėjo 12 dieną, prasidėsiančią popiežiaus kelionę į Budapeštą, Eucharistinio kongreso baigiamąjį susitikimą, ir Slovakiją.

Eucharistinio kongreso, tad ir dabartinio Budapešto, tikslai istoriškai tokie patys: apmąstyti, gilintis į Eucharistijos slėpinį ir jį švęsti. Kitas žingsnis – tai perkelti šį slėpinį į kasdienį parapijų ir žmonių gyvenimą. Pasak kardinolo P. Parolin, panašus yra Šv. Mišių siekis – pasinerti į Kristaus meilę, į Kristaus gyvenimą, kuris yra meilė, kad patys pradėtume matyti Kristaus akimis, atpažintume kiekviename žmoguje brolį. 

Kalbėdamas apie Slovakijos istoriją, susijusią su Kirilo ir Metodijaus apaštalavimu, kardinolas P. Parolin pabrėžė du akcentus. Viena, šie slavų apaštalai yra tarsi tiltas tarp Vakarų ir Rytų, antra, jie yra Evangelijos įkultūrinimo autoriai, perteikę Evangeliją to laiko žmonėms suprantamomis kategorijomis. Tai nuolatinis uždavinys išeinančiai ir evangelizuojančiai Bažnyčiai: rasti tinkamą kalbą, kad pasaulis galėtų priimti Evangeliją. Po to įtraukti šią kalbą į katalikiškos vienybės, kuri nėra vienodumas, bet simfonijos darna, kūrimą. 

Komentuodamas popiežiaus susitikimą su romų bendruomene, popiežiaus bendradarbis atkreipė dėmesį, jog tai jau ne pirmas Pranciškaus susitikimas su romų bendruomenių atstovais. Dažnai jos yra patyrusios istorines skriaudas, prie kurių viena ar kita forma yra prisidėjusi Bažnyčia arba jai priklausę žmonės. Už tai reikia prašyti atleidimo. Popiežius yra atidus šiai grupei, taip pat gerbia ir vertina jai būdingas tokias vertybes, kaip solidarumas, svetingumas, šeima. Iš kitos pusės, Šventasis Tėvas vertina pastangas romus visiškai integruoti į visuomenės gyvenimą.

Dar viena svarbi popiežiaus kelionės stotelė – Šaštino Dievo Motinos šventovė, turinti nacionalinės šventovės statusą. Kardinolas P. Parolin priminė, jog Pranciškus ne vien ją aplankys, bet ir sudalyvaus didelėje tikinčiųjų šventėje Slovakijos Globėjos garbei. Galima būtų pasakyti, jog popiežius į Slovakiją vyksta būtent dėl šios šventės. Pasak Popiežiaus valstybės sekretoriaus, Pranciškus vertina liaudies pamaldumo formas, ypač į Dievo Motiną, kurias pažino Lotynų Amerikos kontinente, kuriomis turtingas ir Europos kontinentas. Pasak paties Šventojo Tėvo, kelionė į Slovakiją yra tarsi padėkos piligrimystė po jo paties patirtos operacijos ir proga dar kartą Mergelės Marijos globai patikėti visus trapius, kenčiančius žmones, o jų, taip pat ir dėl pandemijos, yra daug visuose kraštuose. (RK / Vatican News)

 

2021 rugsėjo 11, 10:46