Paieška

Mišios Beiruto uoste Mišios Beiruto uoste 

Šventojo Sosto atstovas dalyvavo konferencijoje dėl Libano

Šventojo Sosto Valstybės sekretoriato santykių su valstybėmis skyriaus pasekretoris monsinjoras Miroslawas Wachowskis nuotoliniu būdu dalyvavo trečiadienį vykusioje tarptautinėje konferencijoje Libanui paremti, kurią surengė Prancūzija ir Jungtinių Tautų Organizacija.

Šventojo Sosto atstovas pirmiausia padėkojo Prancūzijos vyriausybei, ypač prezidentui Emmanueliui Macronui, taip pat Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui Antonio Guterresui už tai, kad praėjus metams po tragiško sprogimo Beiruto uoste, per kurį žuvo tiek daug žmonių ir buvo padaryta tokia didelė materialinė žala, jis paskatino šią iniciatyvą Libano labui. Vatikano atstovas taip pat paminėjo tarptautinės bendruomenės, kuri nedelsdama ėmėsi skubių veiksmų, atsiliepdama į neatidėliotinus Beiruto gyventojų poreikius, pastangas. Šventasis Sostas ir Katalikų Bažnyčios humanitarinės agentūros taip pat suteikė pagalbą aukoms ir parėmė atstatymo darbus, ypač gyvenamųjų namų, ligoninių ir mokyklų. Popiežius Pranciškus ir Šventasis Sostas ne kartą išreiškė gilų susirūpinimą dėl Libano, kuris, jau ir taip kamuojamas rimtos socialinės, ekonominės ir politinės krizės, dabar susidūrė su dar vienu labai dideliu išmėginimu.

„Kaip neseniai priminė popiežius Pranciškus, libaniečių tauta liudija unikalią taikaus sambūvio per amžius patirtį. Dėl šios priežasties ji negali būti palikta likimo valiai ar rankose tų, kurie siekia savo nesąžiningų asmeninių interesų. Libanas – tai daugiau nei šalis, tai visuotinė taikos ir brolybės žinia visiems Artimiesiems Rytams. Kad Libanas ir toliau vykdytų savo ypatingą pašaukimą, būtinas visų įsipareigojimas. Labai svarbu, kad valdantieji pagaliau ryžtingai imtųsi dirbti dėl tikros taikos, o ne dėl savo interesų. Tegul mažuma liaujasi pelnytis iš daugelio žmonių kančių!“, – kalbėjo Libanui skirtoje konferencijoje dalyvavęs Šventojo Sosto atstovas.

Konferencija buvo surengta rugpjūčio 4-ąją – Libano sostinės Beiruto uoste įvykusio siaubingo sprogimo metinių dieną. Sukakties proga trečiadienį Beiruto uosto teritorijoje buvo aukojamos Mišios už prieš metus žuvusius žmones, už jų artimuosius, sužeistuosius ir visą gilios ekonominės, politinės ir socialinės krizės slegiamą libaniečių tautą. Mišias aukojo Libano katalikų maronitų patriarchas kardinolas Bechara Rai.

Sprogimo Beirute sukaktį paminėjo ir popiežius Pranciškus. Trečiadienį bendrosios audiencijos proga Šventasis Tėvas sakė, kad jis atsimena nelaimės aukas, jų šeimas, daugybę sužeistųjų, tuos, kurie neteko namų ir darbo, prarado gyvenimo viltį. Pranciškus taip pat kreipėsi į tarptautinę bendruomenę, prašydamas padėti Libanui ne tik žodžiais, bet ir konkrečiais darbais, kad šalis galėtų prisikelti. Popiežius paminėjo ir trečiadienį vykusią Prancūzijos bei Jungtinių Tautų Organizacijos surengtą konferenciją dėl Libano, linkėjo, kad ji duotų laukiamų rezultatų. Galiausiai popiežius patikino libaniečius, ypač katalikus, jog jis labai trokšta juos aplankyti, jog niekada nepaliauja melstis, kad Libanas vėl taptų brolybės ir taikos žinia visiems Artimiesiems Rytams. (JM / Vatican News)

2021 rugpjūčio 05, 14:07