Arkivyskupas – vyskupas Franklyn A. Nabuasah, S.V.D Arkivyskupas – vyskupas Franklyn A. Nabuasah, S.V.D  

Popiežius Botsvanos vyskupui F. A. Nabuasah’sui suteikė asmeninį arkivyskupo titulą

Popiežius Pranciškus šeštadienį, liepos 3 d., paskyrė 6 naujus vyskupus, o pirmadienį, liepos 5-ąją – dieną po chirurginės operacijos – dar penkis naujus vyskupus ir vienam vyskupui suteikė asmeninį arkivyskupo titulą.

Kaip žinia, sekmadienio pavakare popiežiui Pranciškui Romos A. Gemelli ligoninėje atlikta planinė operacija dėl divertikulinės riestinės gaubtinės žarnos stenozės. Operacijos metu popiežiui atlikta kairioji hemikolektomija – pašalinta dalis storosios žarnos. Pirmadienį, liepos 5 dieną paskelbtame trečiame Vatikano Spaudos salės komunikate apie popiežiaus operaciją, kuri truko maždaug tris valandas, sakoma, kad pooperacinis gydymasis truks maždaug septynias dienas. Pagal komunikatą galima daryti prielaidą, jog kitą sekmadienį, liepos 11 d., planuotas popiežiaus vidudienio susitikimas Šv. Petro aikštėje galimai bus atšauktas. Tuo metu Vatikaną iš viso pasaulio pasiekia daug sveikinimų su linkėjimais, kad popiežius greitai pasveiktų. Liepos 6 d. Šventojo Sosto spaudos salė patvirtino, kad Šventasis Tėvas po operacijos jaučiasi pakankamai gerai.

Pastarosiomis dienomis Vatikane paskelbta dvylika popiežiaus dekretų dėl naujų vyskupų ir arkivyskupų skyrimo. Šeštadienį, liepos 3 dieną, popiežius paskyrė šešis vyskupus – vieną vyskupą ir vieną arkivyskupą Indonezijoje, vieną vyskupą Čade, du Italijoje (įskaitant dviejų vyskupijų sujungimą Sardinijoje) ir vieną vyskupą Meksikoje. Po to, kai sekmadienio, liepos 4 d., pavakare pranešta apie tai, kad popiežius tą pačią dieną išvyko į ligoninę ir jam bus daroma neskelbta, tačiau planinė operacija, Vatikanas paskelbė dar penkis popiežiaus dekretus dėl vyskupų.

Jais popiežius paskyrė keturis naujus vyskupus – du Ekvadore ir po vieną Zimbabvėje ir Botsvanoje. Be pastarųjų skyrimų, popiežius Pranciškus pirmadienį, liepos 5 dieną, suteikė asmeninį arkivyskupo titulą Garonės (Botsvana) vyskupui Franklynui Atese Nubuasah’sui, iš Ganos kilusiam verbitų misonieriui. 

Arkivyskupas – vyskupas F. A. Nabuasah gimė 1949 m., Likpe Abgozome, Ganoje, Vakarų Afrikoje. Jis buvo ketvirtas aštuonių vaikų šeimoje, kurioje užaugo keturi broliai ir keturios seserys – viena jų yra vyskupijos teisių Dieviškojo atpirkėjo dukterų kongregacijos vienuolė.

F. A. Nabuasah užaugo Ganoje, užbaigęs gimnaziją metus dirbo, paskui įstojo į Verbitų misionierių kongregaciją (SVD). Vėliau studijavo Tamalės kunigų seminarijoje Ganoje ir 1980 m. buvo įšventintas kunigu. Netrukus po to su kitais trim verbitais dvasininkais buvo pasiųstas misionieriumi į Botsvaną, pietų Afrikos valstybę. Pramokęs vietinę kalbą aštuonerius metus darbavosi Maune, Botsvanoje, dėjo pastangas, kad būtų pastatyta bažnyčia. Vėliau sugrįžo į gimtąją Ganą, čia jam pavestos verbitų naujokų formatoriaus pareigos. Po to kongregacijos siuntimu išvyko į JAV, kur baigė humanitarinius mokslus Pitsburge, grįžęs į tėvynę kurį laiką vadovavo verbitų naujokynui iki kol popiežius šv. Jonas Paulius II 1998 m. jį paskyrė Botsvanoje naujai įkurto Francistouno vikariato Apaštališkuoju vikaru. Tais pačiais metais Franklyną Atese Nubuasah’są vyskupu konsekravo dabar jau miręs Garonės (Botsvana) vyskupas Boniface Tshose Setlalekgosi.

2017 m. popiežius Pranciškus, pertvarkęs Apaštališkąjį vikariatą į vyskupiją, vyskupą Franklyn A. Nubuasah paskyrė pirmuoju Francistouno vyskupu. Tuo pačiu laikotarpiu vyskupas paskirtas Gaboronės vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi, o 2019 m – vyskupu. 

Trečiadienį, liepos 7 d., arkivyskupui Franklynui A. Nabuasah’sui sukanka 72 metai. (SAK / Vatican News) 

 

2021 liepos 06, 10:27