Paieška

Vyskupų sinodo posėdis Vyskupų sinodo posėdis  

Vyskupų sinodas prasidės vietinėse Bažnyčiose

Šių metų spalio mėnesį viso pasaulio vietinėse Bažnyčiose bus pradėtas pasirengimų procesas būsimam Vyskupų sinodui, vyksiančiam Vatikane 2023 m. spalį. Būsimojo Sinodo tema: „Sinodinės Bažnyčios link – bendrystė, dalyvavimas, misija“. Penktadienį buvo paskelbtas Vyskupų Sinodo generalinio sekretoriato dokumentas, kuriame nurodomi pasirengimų etapai.

Tai bus pirmas decentralizuotas Sinodas per visą šios po Vatikano II Susirinkimo popiežiaus Pauliaus VI įkurtos institucijos istoriją. Dvejus metus truksiantį pasirengimų Sinodui procesą pradės popiežius Pranciškus šių metų spalio 9–10 dienoms Vatikane vyksiančiu susitikimu ir Mišiomis. Pasirengimų procesas vietinėse Bažnyčiose, vadovaujant vyskupijų ganytojams, prasidės spalio 17 d. Diecezinio etapo tikslas – atsiklausti Dievo tautos nuomonės. Vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas parengs klausimyną ir vadovą, pagal kuriuos vyks konsultacijos vyskupijose. Dar prieš šio proceso pradžią kiekvienas vyskupas turės paskirti asmenį, atsakingą už apklausos pravedimą ir už kontaktus su šalies vyskupų konferencija. Parengiamasis procesas vyskupijos mastu bus užbaigtas apibendrinančiu susitikimu, kurio metu suformuluoti rezultatai bus perduoti vyskupų konferencijai. Vyskupų konferencijos, apibendrinusios iš vyskupijų gautus rezultatus, savo parengtas ataskaitas perduos Vyskupų sinodo generaliniam sekretoriatui. Šis konsultacijų etapas turi būti užbaigtas iki 2022 metų balandžio mėnesio. Pagal iš vyskupų konferencijų gautas konsultacijų ataskaitas iki 2022 rugsėjo bus parengtas Sinodo bendrųjų gairių dokumentas.

2022 m. spalį prasidės naujas, iki 2023 m. kovo mėnesio truksiantis žemyninio masto konsultacijų etapas. Atsižvelgdamas į jo metu gautas pastabas, Vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas 2023 m. birželį paskelbs pačios Vyskupų sinodo asamblėjos darbo programą – Instrumentum laboris. Sinodo asamblėja vyks Vatikane 2023 m. spalį.

Kiekvienas tikintysis turi teisę išsakyti savo nuomonę; kiekvienas balsas turi būti išgristas. Sprendimų priėmimo procesas Bažnyčioje visada turi prasidėti nuo išklausymo, nes tik taip galime suprasti, kaip ir kur Dvasia nori vesti Bažnyčią, komentuodamas pasirengimų programą Vatikano radijui duotame interviu sakė Vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grech. Pasak jo, Vyskupų sinodo institucijos istorija rodo, kiek daug gero šie vyskupų susitikimai davė Bažnyčiai. Tačiau kartu matome, kad jau atėjo laikas sudaryti sąlygas platesniam Dievo tautos dalyvavimui priimant sprendimus. Šiandien skelbiamos naujovės liudija, sakė kardinolas, kad Sinodas jau suvokiamas nebe kaip įvykis, bet kaip procesas. (JM / Vatican News)

2021 gegužės 21, 13:06