Arkivyskupas Aldo Giordano Arkivyskupas Aldo Giordano 

Popiežius paskyrė naują atstovą Europos Sąjungoje

Popiežius Pranciškus naujuoju nuncijumi Europos Sąjungoje paskyrė italą arkivyskupą Aldo Giordano, pastaruoju metu atstovavusį Šventajam Sostui Venesueloje.

Aldo Giordano gimė 1954 m. šiaurės Italijos Pjemonto regione. 1979 m. jam suteikti kunigystės šventimai. Grigaliaus universitete apsigynęs filosofijos doktoratą, iki 1996 m. kun. A. Giordano dėstė savo gimtosios vyskupijos seminarijoje ir etikos mokytojų kursuose, vėliau ėjo Europos vyskupų konferencijų tarybos generalinio sekretoriaus ir Šventojo Sosto nuolatinio stebėtojo Europos Taryboje pareigas. 2013 m. rudenį jis buvo paskirtas apaštališkuoju nuncijumi Venesueloje ir konsekruotas vyskupu. Naujuoju nuncijumi Europos Sąjungoje arkivyskupas Aldo Giordano paskirtas gegužės 8-ąją – Europos dienos išvakarėse.

Pernai sukako 50 metų nuo Šventojo Sosto ir Europos Sąjungos diplomatinių santykių užmezgimo. Nunciatūrą tuometinėje

 Europos Bendrijoje 1970 m. birželio 30 d. įsteigė popiežius Paulius VI. Dėl pandemijos pernai nebuvo galimybės paminėti sukakties, tad Šventojo Sosto ir Europos Sąjungos diplomatinių santykių penkiasdešimtmetis minimas dabar. Kaip tik šį sekmadienį, gegužės 9-ąją, – Europos dieną – prasideda Europos Sąjungos atstovybės ir Europos Sąjungos šalių ambasadų prie Šventojo Sosto iniciatyva surengtas devynis sekmadienius vyksiantis renginys, pavadintas „Iter europaeum“ – „Europos kelias“. (JM / Vatican News)

2021 gegužės 08, 14:45