Paieška

Tikėjimo mokymo kongregacija. Ką ji veikia?

Tikėjimo mokymo kongregacija yra seniausia iš Romos kurijos institucijų. Su jos istorija yra susiję ir tokie dalykai, kaip inkvizicija ir draudžiamų knygų indeksas. O tai, savo ruožtu, lemia ir tam tikrų senų klišių vartojimą, kurios su šios institucijos dabartine misija neturi nieko bendra. Kokia šios kongregacijos misija šiandien? Apie tai Vatikano radijui duotame interviu kalba Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas kardinolas Luis Francisco Ladaria Ferrer.

Kongregacijos misija yra saugoti tikėjimo paveldą ir skatinti jo mokymą, sakė kardinolas. Bažnyčiai bus visada l reikalinga ši funkcija, nes jos pareiga – perduoti apaštalų mokymą naujoms kartoms. Rūpinimasis teisingu tikėjimo tiesų perdavimu yra senesnis, negu ši kongregacija, apie tokį rūpinimąsi kalbama jau Naujajame Testamente. Tą patį liudija ir Bažnyčios susirinkimai bei sinodai. Konkretūs veikimo būdai su laiku keičiasi, tačiau visada išlieka pagrindinis siekis – rūpintis, kad Bažnyčia būtų ištikima iš apaštalų paveldėtam tikėjimo mokymui. Antra vertus, nors seniai nėra nei inkvizicijos, nei indekso, kongregacijos praeitis vis dar nusveria, nes ne visi suvokia gilius pokyčius, kurie pastaruoju metu vyko Bažnyčioje ir Romos kurijoje.

Paklaustas, kokių finansinių resursų reikia šiai veiklai užtikrinti, kardinolas Luis Francisco Ladaria Ferrer konkrečios sumos nenurodė, o tik atsakė, kad Tikėjimo mokymo kongregacijos biudžetas yra nedidelis, padengiantis darbuotojų atlyginimus ir kitas funkcionavimo išlaidas. Kartais prisideda keletas kelionių, kongregacija iš savo biudžeto apmoka Popiežiškosios Biblijos komisijos ir Tarptautinės teologijos komisijos sesijas, keletą publikacijų ir kuklius honorarus išoriniams bendradarbiams.

Popiežiaus Pranciškaus kunigiškoji tarnystė nuo pat pradžių susijusi su pašvęstuoju gyvenimu Jėzaus draugijoje. Jėzuitas yra ir Tikėjimo mokymo kongregacijai vadovaujantis kardinolas L. F. Ladaria Ferrer. Kokia ignaciškojo dvasingumo įtaka vadovavimo Bažnyčiai ir tikėjimo paveldo saugojimo misijai?

Pasak kardinolo, daugelyje popiežiaus žodžių ir veiksmų galime nesunkiai atpažinti šventojo Ignaco Lojolos dvasingumo poveikį. Natūralu, kad taip yra, ir normalu, kad tai atsispindi vadovavimo būde ir sprendimuose. Tačiau ignaciškasis dvasingumas yra universalistinis, atviras viskam ir visiems, ir dėl šios priežasties nėra pagrindo kalbėti apie kokį nors šališkumą. Tą patį galima pasakyti ir apie Tikėjimo mokymo kongregaciją.

Tikėjimo mokymo kongregacija yra atsakinga ir už dvasininkams keliamų kaltinimų dėl lytinio išnaudojimo tyrimą. Kaip vykdoma ši labai atsakinga funkcija? Kardinolas sakė, kad kongregacijos pareiga ištirti visas iš vietinių Bažnyčių gaunamas tokias bylas. Ir iš tiesų šiam darbui skiriama daug dėmesio ir laiko. Pasak kardinolo, šių atvejų tyrimas neapsiriboja tik tiesos nustatymu ir galimų nusikaltėlių nubaudimu. Nagrinėdami šiuos atvejus, mes didiname visos Bažnyčios sąmoningumą ir dėmesingumą išnaudojimo reiškiniui. Kai žmonės matys, kad Bažnyčioje nėra nebaudžiamumo, didės ir jų pasitikėjimas Bažnyčia. Nepamirškime, kad prievartos aukos yra labai daug iškentėję žmonės. Bažnyčia turi aiškiai smerkti blogį ir būti nukentėjusiųjų pusėje, turi būti dėmesinga tiems, kurie buvo nustumti į šiuos skaudžius egzistencinius paribius, sakė kardinolas. (JM / Vatican News)

Kardinolas Luis Francisco Ladaria Ferrer
Kardinolas Luis Francisco Ladaria Ferrer
2021 vasario 16, 15:12