Kardinolas R. Sarah Kardinolas R. Sarah  

Atsistatydino kardinolas R. Sarah, paskirtas naujas šv. Petro bazilikos klebonas

Vasario 20 dieną popiežius Pranciškus priėmė dviejų kardinolų atsistatydinimą iš eitų pareigų. Iš Šventojo Sosto Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos prefekto pareigų atsistatydino kardinolas Robertas Sarah, o iš Šv. Petro bazilikos klebono pareigų – kardinolas Angelo Comastri. Pastarąjį keičia vienas iš naujųjų kardinolų – pranciškonas konventualas Mauro Gambetti.

Bendra kanonų teisės norma sako, kad sulaukę 75 metų amžiaus vyskupai atsistatydina iš einamų pareigų, tačiau reikalui esant gali kurį laiką toliau jas eiti. Kardinolas Sarah 75 metų slenkstį peržengė praėjusio birželio mėnesį, o kardinolui Comastri jau sukako 77 metai amžiaus. 

Galima priminti, kad kardinolas Sarah gimė Naujojoje Gvinėjoje ir Konakrio arkivyskupu tapo vos 34 metų amžiaus. Jis buvo pakviestas savo dovanomis ir talentais dalytis su visuotine Bažnyčia: šv. Jono Pauliaus II pontifikato metu pradėjo eiti Tautų evangelizavimo sekretoriaus pareigas, 2010 metais Benediktas XVI jį paskyrė tuometinės Popiežiškosios „Cor Unum“ tarybos pirmininku ir pakėlė kardinolu. 2014 metais popiežius Pranciškus pakvietė jį vadovauti Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijai.

Mauro Gambetti OFM konv. Ir Vokietikos kanclerė A. Merkel (2018 m.)
Mauro Gambetti OFM konv. Ir Vokietikos kanclerė A. Merkel (2018 m.)

Kardinolas Comastri palieka pasaulio parapijos, kaip kartais vadinama šv. Petro bazilika, klebono pareigas po 15 metų tarnystės. Jį pakeisiančiam kardinolui Gambetti vadovavimas tokiai parapijai nebus naujiena: iki paskyrimo kardinolu jis darbavosi kitoje vietoje, į kurią suplaukia piligrimai iš viso pasaulio, – Šv. Pranciškaus Asyžiečio bazilikoje ir vienuolyne. (RK / Vatican News)

2021 vasario 20, 13:41