Paieška

Bazilijonų bažnyčia Romoje Bazilijonų bažnyčia Romoje 

„Motu proprio“ dėl Rytų Bažnyčių vienuolijų steigimo

Popiežius Pranciškus dalinai pakeitė du Rytų Bažnyčių kanonų teisės kodekso kanonus, apibrėžiančius vietinių Bažnyčių vadovų teisę savo teritorijoje steigti naujas vienuolijas. Nuo dabar Rytų Bažnyčių vyskupai galės steigti naujas vienuolijas tik gavę Šventojo Sosto leidimą.

Panašus pakeitimas prieš kelias savaites buvo įvestas ir lotynų apeigų Katalikų Bažnyčios teisės normose. Popiežiaus Pranciškus nurodymu, buvo iš dalies pakeistas 579 kanonas. Iki pakeitimo šis kanonas skelbė, kad „dieceziniai vyskupai, kiekvienas savo teritorijoje, formaliu dekretu gali steigti pašvęstojo gyvenimo institutus, jei tik buvo atsiklausta Apaštalų Sosto“. Pakeistas kanonas nurodo, kad naujus pašvęstojo gyvenimo institutus vyskupai gali steigti tik „prieš tai gavę raštišką Apaštalų Sosto leidimą“.

2020 gruodžio 07, 12:02