Paieška

Linkėjimai Taizé jaunimui iš Romos: drąsia viltimi plėskite susitikimo ir brolybės kultūrą

Turine planuotas šių metų Europos jaunimo naujametinis susitikimas buvo atidėtas dėl pandemijos su pažadu surengti susitikimą Turine po metų – 2021 gruodį. Šiomis dienomis iki sausio 1-osios vykstantis susitikimas kitoks – šių metų Europos jaunimo naujametinis susitikimas vyksta Taizé ir nuotoliniu būdu. Visi renginiai rodomi per bendruomenės jutubo kanalą. Dalyvius popiežiaus vardu pasveikino jo Valstybės sekretorius.

Europos jaunimo naujametinio susitikimo dalyviai meldžiasi – kasdien rengiamos bendros vidudienio ir vakarinės pamaldos; mąsto – kasdien vyksta Biblijos apmąstymai, jais dalijamasi grupelėse; diskutuoja – kiekvieną popietę vyksta teminiai seminarai. Į virtualaus susitikimo programą įrašytas ir pagrindinis jaunimo susitikimo įvykis: maldos už taiką vigilija gruodžio 31 d. vakarą.

Taizé bendruomenės vyresnysis br. Aloyzas 43-ojo Taizé Europos jaunimo naujametinio susitikimo dalyviams uždavė keletą įpareigojančių klausimų. Jis prašė jaunimo dabartinėje pandemijos paženklintoje situacijoje „būti dėmesingiems vilties ženklams“, išdrįsti „tapti teisingumo ir taikos kūrėjais, nepaisant nesutarimų, kurie skaldo mūsų visuomenes“, „net esant sunkiai dabarties tikrovei, (...) įžvelgti priežastis viltis, o kartais rinktis viltį net neturint vilties“, „išgyventi brolystę“, daryti viską, kad pereitume nuo konkurencijos prie bendradarbiavimo ir solidarumo santykiuose tarp žmonių ir tautų, tiek vietos, tiek šalies ar tarptautiniu mastu.

Ką reiškia tikėti? Ir jei Dievas egzistuoja, ar šis Dievas aktyviai veikia istorijoje, mūsų gyvenime? Nepaisant žmonių smurto, nelaimių ir ligų, kaip įžvelgti atsiveriantį naują horizontą: kaip keisti mūsų žvilgsnį? Ką daryti, kad tie, kurie neturi sąsajų su jokia krikščioniška bendruomene, taip pat būtų pasirengę pradėti dialogą su Bažnyčia?

„Tegul Kristus perkeičia mūsų žvilgsnį: per jį mes dar aiškiau atpažįstame kiekvieno žmogaus orumą ir kūrinijos grožį. Ne naivus pasitikėjimas, o viltis mus vėl ir vėl pakelia, nes ji įsišaknijusi Kristuje. Mus pripildo romus džiaugsmas, o kartu su juo ir drąsa prisiimti atsakomybę, kurią Dievas mums patikėjo šioje žemėje“, – parašė br. Aloyzas, ragindamas mąstyti apie naujametinio susitikimo temą: „Viltis laiku ir ne laiku“.

Taizé bendruomenės naujametinio susitikimo dalyvius pasveikino ir popiežiaus palaiminimą perdavė kardinolas Pietro Parolin, popiežiaus valstybės sekretorius.

Šventasis Tėvas Pranciškus sveikina kiekvieną iš jūsų, mielas Taizé jaunime, jis taip pat siunčia savo palaiminimą Taizé bendruomenės broliams, jūsų šeimoms ir visiems pasaulyje, kurie su jumis dalyvauja šiame tarptautiniame susitikime.

Popiežius Pranciškus džiaugiasi, kad šiemet dar kartą gali pabūti su jumis mintimis ir malda, parašė P. Parolin, atkreipdamas dėmesį į tai, kad Taizé jaunimas sugebėjo įveikti nuotolį, bendrauja ir palaiko ryšius virtualiai, technologijų dėka, kad sugebėjo išplėsti šį susitikimą jauniems žmonėms iš visų pasaulio žemynų.

Šios dienos, kai kartu meldžiatės, kai palaikote vieni kitų tikėjimą ir pasitikėjimą, tepadeda jums „viltis laiku ir nelaiku“. Jau vien tai, kad susitinkate, nors tai darote virtualiu būdu, jau reiškia, kad esate vilties kelyje. Popiežius savo enciklikoje „Fratelli tutti“ apie brolybę ir socialinę draugystę parašė, kad „niekas neišgyvena vienas. Mums reikia bendruomenės, kuri mus palaikytų ir mums padėtų, kurioje galime vieni kitiems padėti žvelgti į priekį“.

Kardinolas Parolin prašė jaunimo nebūti tarp tų, kurie sėja neviltį ir nepasitikėjimą, nes tai sumenkina Prisikėlusio Kristaus Dvasios suteiktos vilties stiprumą. Jis prašė elgtis priešingai, leistis būti pripildomiems vilties: ji padrąsins sekti Kristumi, bendradarbiauti su stokojančiaisiais ir darbuotis dėl jų gerovės, ypač tų, kuriems dabartinių sunkumų našta tapo nebepakeliama.

„Viltis drąsi“, – patikino kardinolas Pietro Parolin, popiežiaus vardu sveikindamas Taizé jaunimo naujametinio susitikimo dalyvius ir jiems primindamas popiežiaus žodžius iš jo enciklikos „Fratelli tutti“: „Drąsi viltis geba žvelgti toliau asmeninio patogumo, menkaverčio saugumo ir pasitenkinimo, kurie apriboja mūsų horizontą. Ji gali atverti mus didiesiems idealams, darantiems gyvenimą gražų ir vertingą. Tad eime kartu vilties keliu“ (FT55). Toliau kurkite ir plėskite susitikimo ir brolybės kultūrą per ateinančius metus, ženkite kartu link vilties horizonto, kurį mums atvėrė Jėzaus prisikėlimas. (SAK  / Taizé / Vatican News)

2020 gruodžio 28, 14:07