Septyni kardinolai patarėjai ir tarybos sekretorius Septyni kardinolai patarėjai ir tarybos sekretorius 

Įvyko nuotolinis popiežiaus ir kardinolų patarėjų susitikimas

Gruodžio 1 d. popietę įvyko Šventojo Tėvo ir Kardinolų tarybos narių nuotolinis posėdis. Dalyvavo popiežius Pranciškus, septyni kardinolai patarėjai ir tarybos sekretorius.

Pirmą kartą nuotoliniame posėdyje dalyvavo neseniai Kardinolų tarybos nariu paskirtas Kinšasos arkivyskupas kardinolas Fridolinas Ambongo Besungu. Popiežius ir kardinolai patarėjai apžvelgė Bažnyčios gyvenimą įvairiuose žemynuose dabartinėmis ypatingomis pandemijos sąlygomis. Didesnė posėdžio dalis skirta rengiamai naujai Romos kurijos apaštališkajai konstitucijai, buvo aptarti pastaraisiais mėnesiais gauti Šventojo Sosto dikasterijų pasiūlymai ir pastabos. Kitas popiežiaus ir kardinolų patarėjų susitikimas numatomas vasario mėnesį.

Kardinolų tarybą sudaro: Kinšasos arkivyskupas F. Ambongo Besungu, Tegusigalpos arkivyskupas O. A. Rodriguez Maradiaga, Vatikano valstybės sekretorius P. Parolin, Bostono arkivyskupas S. P. O’Malley, Bombėjaus arkivyskupas O. Gracias, Miuncheno arkivyskupas R. Marx ir Vatikano miesto valstybės valdybos pirmininkas G. Bertello. Tarybos sekretorius yra vyskupas Marco Mellino.  (JM / Vatican News)

2020 gruodžio 02, 12:25