Paieška

Baigėsi Benedikto XVI viešnagė Vokietijoje

Popiežius emeritas pirmadienio popietę sugrįžo į Vatikaną iš pietų Vokietijos, kur lankėsi pas sergantį brolį prelatą Georgą Ratzingerį. Popiežius Benediktas, kuris savo nelauktos kelionės į Bavariją planus buvo suderinęs su popiežiumi Pranciškumi, Vokietijoje buvo Regensburgho vyskupijos, jam suteikusios būstą kunigų seminarijoje, svečias.

93 metų amžiaus Benediktas, irgi yra trapios fizinės būklės, nebepaeina, yra vežamas ratukuose, per penkias vizito Regenbsburge dienas kasdien po kelius kartus lankė silpnos sveikatos ir iš lovos pakilti nebegalintį 96 metų brolį. Juo besirūpinančios Regensburgo vyskupijos atstovai patikino, kad brolių susitikimas juos abu pradžiugino ir dvasiškai sustiprino. Jie kasdien aukojo šv. Mišias, Švč Jėzaus Širdies iškilmės penktadienį jų aukotų Mišių klausėsi gatvėje prie prel. Ratzingerio buto susirinkę kaimynai.

Benediktui XVI brolio aplankymas buvo kartu grįžimas į buvusius namus – būdamas teologijos profesoriumi Regensburge Josephas Ratzingeris su broliu Georgu gyveno nuosavame name Pentlingo rajone iki 1977 metų, kai jį popiežius Pauliaus VI paskyrė Miuncheno arkivyskupu ir kardinolu. Benediktas sekmadienį aplankė buvusius savo namus ir juose veikiantį Josepho Ratzingerio-Benedikto XVI instituto muziejų, pakeliui buvo užsukęs į vietines kapines, meldėsi prie savo tėvų ir sesers Marijos kapo. Užbaigdamas kelionę popiežius emeritas lankėsi Regensburgo katedroje, meldėsi prie joje šiuo metu išstatytos Regensburgo dangiškojo globėjo šv. Volfgango relikvijų urnos.

Liūdnas Benedikto XVI viešnagės Vokietijoje aplinkybes – tai turbūt buvo paskutinis brolių susitikimas šiame gyvenime – priminė šeštadienį iš Berlyno į Regensburgą atvykęs ir sekmadienį Šv. Volfgango katedroje su popiežiumi emeritu susitikęs apaštališkasis nuncijus Vokietijoje arkivyskupas Nikola Eterovičius. „Man buvo garbė Vokietijoje dar kartą susitikti popiežių emeritą, kad ir nepaprastomis aplinkybėmis“, – pareiškė arkivyskupas Eterovičius, buvęs artimas popiežiaus Benedikto bendradarbis, jo pontifikato metais vadovavęs Vyskupų sinodo sekretoriatui.

Benediktas XVI pirmadienio rytą prieš skrydį atgal į Romą dar kartą aplankė savo brolį Georgą. Popiežių emeritą Miuncheno oro uoste asmeniškai išlydėjo Bavarijos ministras pirmininkas Markus Söder ir Benediktą nuo jo kelionės pradžios lydėjęs Regensburgo vyskupas Rudolfas Voderholzeris.

Pasak Benedikto XVI instituto muziejaus direktoriaus Christiano Schallerio, popiežiaus emerito apsilankymas tėvynėje ir susitikimas su broliu Georgu abiem broliams buvo stiprybės šaltinis: „Benediktas XVI į Vatikaną sugrįžta dvasiškai sustiprėjęs“. (SAK / Vatican News)

2020 birželio 22, 14:21