Paieška

Kanonizacijos iškilmė Šv. Petro aikštėje Kanonizacijos iškilmė Šv. Petro aikštėje 

Palaimintasis Karolis de Foucauld bus skelbiamas šventuoju

Popiežius Pranciškus antradienio vakarą priėmė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Angelo Becciu ir, jo susipažindintas su kelių kanonizacijos ir beatifikacijos bylų eiga, leido kongregacijai skelbti dekretus, patvirtinančius kandidatų į šventuosius ir palaimintuosius užtarimu įvykusius stebuklus, kankinystę ir herojiškas dorybes.

Trimis dekretais patvirtinami stebuklai, išmelsti užtariant palaimintiesiems: šešioliktajame amžiuje Prancūzijoje gyvenusiam kunigui Cezariui de Bus, dvidešimtojo amžiaus pradžioje Alžyre mirusiam prancūzui kunigui Karoliui de Foucauld ir praėjusio amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje mirusiai italei vienuolei Marijai Dominykai Mantovani. Šie trys palaimintieji artimiausiu metu bus skelbiami šventaisiais.

Kitais dviem dekretais patvirtinami Garbingųjų Dievo tarnų užtarimu įvykę stebuklai, atveriantys kelią jų beatifikacijai. Palaimintuoju bus skelbiamas Kolumbo riterių įkūrėjas, devynioliktajame amžiuje JAV gyvenęs kunigas Michael McGivney ir devynioliktajame amžiuje Prancūzijoje gyvenusi maldos už misijas skatintoja sesuo vienuolė Pauline Marie Jaricot. Palaimintaisiais bus skelbiami ir kankiniais pripažinti aštuonioliktojo amžiaus pabaigoje nužudyti šeši italai vienuoliai cistersai ir italas pranciškonas Kozmas  Spessotto, nužudytas 1980 m. Salvadore.

Dar vienu dekretu patvirtinamos devynioliktajame amžiuje gyvenusio prancūzo vyskupo ir misionieriaus Melchioro de Marion-Brésillac herojiškos dorybės. (JM / Vatican News)

2020 gegužės 27, 11:12