Paieška

Kaip švęsti Didžiąją savaitę pandemijos laikais?

Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija paskelbė dekretą su nurodymais, kaip šiemet, dabartinės pandemijos sąlygomis, švęsti Didžiąją savaitę.

Velykų iškilmės negali būti nukeltos į kitą laiką, dėl to šalyse, kur dėl epidemijos yra suvaržytas žmonių judėjimas ir uždrausti vieši susibūrimai, prašoma vyskupų ir kunigų Didžiosios savaitės apeigas švęsti be žmonių, nekoncelebruoti ir atsisakyti ramybės linkėjimo. Prašoma tikintiesiems pranešti apie pamaldų laiką, kad jie iš namų galėtų dvasiškai jungtis į bendrą maldą. Tikintieji gali sekti pamaldų transliacijas per komunikavimo priemones, tačiau tai turi būti tiesioginės transliacijos, o ne įrašai.

Verbų sekmadienio apeigas vyskupijų katedrose prašoma švęsti antruoju Romos Mišiole nurodytu būdu (prieš Mišias iškilmingas įžengimas, be procesijos), o parapijų bažnyčiose – trečiuoju būdu (prieš Mišias paprastas įžengimas).

Vyskupų konferencijoms suteikiama galimybė nukelti vėlesniam laikui Didžiojo ketvirtadienio Krizmos Mišias.

Didžiojo Ketvirtadienio Paskutinės vakarienės Mišių metu leidžiama atsisakyti kojų plovimo apeigų bei Švenčiausiojo Sakramento perkėlimo procesijos. Švenčiausiasis Sakramentas tebūnie saugomas tabernakulyje.

Didįjį penktadienį prašoma į Visuotinę maldą įterpti invokaciją už dabartiniu metu mirusius, sergančius ir visus kenčiančius žmones. Kryžiaus pagarbinimo metu kryžių tebučiuoja tik celebrantas.

Velyknakčio budėjimas tebūna švenčiamas tik katedrose ir parapijų bažnyčiose. Prašoma krikšto liturgijos metu apsiriboti tik krikšto pažadų atnaujinimu.

Kongregacijos dekreto nurodymai taip pat galioja kunigų seminarijoms, vienuolynams ir pašvęstųjų bendruomenėms. Procesijas ir kitas su Didžiąja savaite susijusias liaudies pamaldumo apeigas prašoma nukelti į vėlesnį laiką. (JM / VaticanNews)

2020 kovo 27, 11:40