Paieška

Vatican News
Arkivyskupas Claudio Gugerotti, Apaštališkasis nuncijus Ukrainoje Arkivyskupas Claudio Gugerotti, Apaštališkasis nuncijus Ukrainoje 

Nuncijus Ukrainos karo zonoje: žmonės skursta, bet žino, kad popiežius su jais

Arkivyskupas Claudio Gugerotti Kalėdų proga aplankė Lugansko ir Donecko katalikus. Pasakodamas VaticanNews apie sutiktų katalikų nuotaikas nuncijus sakė, kad žmonės vargsta, nieko neturi, tačiau kartoja: „popiežius žino, kad esame gyvi, jis mus myli ir mūsų neužmiršta“.

Arkivyskupas Gugerotti džiaugėsi susitikimais prisimindamas apie jam Ukrainos valdžios ir prorusiškų jėgų suteiktą išimtį Kalėdų proga aplankyti negausias katalikų bendruomenes prorusiškų jėgų valdomoje rytinėje Ukrainoje. Jis atkreipė dėmesį, kad nei Ukraina, nei regioną kontroliuojanti separatistinė administracija neleidžia Ukrainoje akredituotiems ambasadoriams lankytis karo zonoje. Tai buvusi jam – Šventojo Sosto ambasadoriui Ukrainoje – Kalėdų proga suteikta privilegija.

Nuncijus šventė Kalėdas ir perdavė popiežiaus palaiminimą dviem mažoms bendruomenėms ir iš kitur, pvz., iš Stachanovo šia proga atkeliavusiems Ukrainos katalikams. Nuncijaus susitikimai su Ukrainos katalikais įvyko Ukrainos valdžios nekontroliuojamoje zonoje, kurioje konfliktas per daugiau kaip penkerius metus pareikalavo 13 000  žmonių gyvybių, primena VaticanNews.

Tenykščių gyventojų dauguma – ortodoksai, švenčiantys Kalėdas sausio 7 d., kartu su vietos katalikais gyvena komendanto valandos sąlygomis, jie skursta, patiria alkį ir gyvena baimėje, – rašoma VaticanNews reportaže. Jame primenama, kad Stachanovo gyventojai buvo iš labiausiai nukentėjusių dėl karinių veiksmų ir kad prireikė Tarptautinio raudonojo kryžiaus pagalbos, kad jiems būtų užtikrintas maistas ir kita skubiai reikalinga pagalba. Ir popiežius Pranciškus teikia paramą karo zonoje Ukrainoje gyvenantiems ir iš jos išvykusiems karo pabėgėliams.

Nuncijus Gugerotti papasakojo, kad norėjo su beviltiškumo slegiamais žmonėmis pasidalyti Kalėdų vilties ženklais.

Kasdienis gyvenimas neapsakomai sunkus. Kai kas gyvena po žeme ir niekad neišeina iš baimės dėl bombų ir karinių veiksmų. Nėra darbo, katalikai neturi bažnyčios, o tik mažą koplyčią. Žmonės kartoja: „neturime nieko, gyvename iš labdaros, stengiamės išgyventi vieni kitiems padėdami ir dalindamiesi tuo mažu, ką turime, bet popiežius mums siunčia savo pasiuntinį, kad mums pasakytų, jog žino, kad esme gyvi, kad popiežius mus myli. Mums to ir užtenka!“.

Pasak nuncijaus, Kalėdų ženklai ypač regimi sunkumų metu. Pvz. reikėjo paankstinti Kūčių nakties Bernelių Mišias dėl įvestos komendanto valandos, draudžiančios išeiti iš namų. Daugelis nežino, kaip išgyventi, valandų valandas laukia eilėse prie sienos, kuri nėra siena, o fronto linija, kad atsiimtų pensiją, susitiktų su artimaisiais, gautų vaistų, kai kas pakeliui numiršta šaltyje, dalijosi įspūdžiai nuncijus.

Jis papasakojo apie rytinės Ukrainos katalikų džiaugsmo ašaras susitikimuose su juo ir kaip jis pats buvo sujaudintas. „Tai buvo malonės akimirką jiems ir man. Perdaviau popiežiaus palaiminimą. Jiems tai buvo pats svarbiausias dalykas. Ašaras liejo jauni ir seni, vaikai, ligoniai, varguoliai“.

Nuncijus Gugerotti iš Kalėdų misijos į Luganską ir Donecką parsivežė vienos moters nuoširdų padėkos laišką popiežiui Pranciškui už jo liudijamą artumą su Rytinėje Ukrainoje kenčiančiais žmonėmis. Jame moteris rašo, kad popiežiaus širdis kupina meilės, jis visiems nušluosto skausmo ašaras ir pripildo juos krikščioniškų dorybių: „Atsiųsdamas mums savo nuncijų popiežius nori mus užtarti, paliudyti, kad esame bendrystėje, kad Kristus nestato jokių užtvarų ar sienų, o nori dalytis su mumis tikėjimu, viltimi ir meile“. (SAK / VaticanNews)

2019 gruodžio 30, 15:57