Paieška

Vatican News
Pope Francis presides at Holy Mass for World Missionary Day

Baigiamosios Vyskupų sinodo dienos

Visa trečioji Amazonijai skirto Vyskupų Sinodo savaitė skirta baigiamojo dokumento rengimui. Pirmadienį Sinodo tėvai susipažino su pirmuoju jo projektu. Antradienį ir trečiadienį dirbdami kalbinėse grupėse parengė pataisas ir papildymus. Ketvirtadienį baigiamojo dokumento komisija visas pataisas integravo į galutinį baigiamojo dokumento projektą, su kuriuo Sinodo tėvai susipažins penktadienį.

Vienas svarbiausių viso Sinodo momentų bus šeštadienį vyksiantis balsavimas. Bendrajame Sinodo posėdyje bus skaitomas visas baigiamojo dokumento projektas ir po kiekvieno siūlymo bus balsuojama. Į galutinį variantą pateks tie siūlymai, kurie  gaus ne mažiau kaip du trečdalius balsų. Šeštadienį Sinodo tėvų balsavimu patvirtintas baigiamasis dokumentas bus įteiktas popiežiui, kad pagal jį paskelbtų oficialų dokumentą – posinodinį apaštališkąjį paraginimą.

Vyskupų sinodo taisyklės nenumato, kad baigiamųjų pasiūlymų dokumentas būtų paviešintas, tačiau per pastaruosius kelis Sinodus popiežius Pranciškus nurodydavęs paskelbti baigiamųjų pasiūlymų dokumentą ir balsavimų rezultatus, kad būtų aišku, kiek balsų gavo kiekvienas pasiūlymas ir kiek pritrūko tiems siūlymams, kurie numatytų dviejų trečdalių nesurinko. Tikimasi, kad ir šį kartą popiežius Pranciškus tik jam skirtą dokumentą nuspręs paviešinti.

Po to liks paskutinis iškilmingas Sinodo momentas – uždarymo Mišios, kurias popiežius ir visi Sinode dalyvavę vyskupai Šv. Petro bazilikoje aukos sekmadienio, spalio 27-osios, rytą.

Sprendžiant pagal Vatikano spaudos salėje pastarosiomis dienomis vykusiose spaudos konferencijose kalbėjusių Sinodo dalyvių ir kitus komentarus, baigiamuosiuose pasiūlymuose bus skiriama gana daug dėmesio integraliai ekologijai. Didelių nesutarimų neturėtų būti, nes šią tematiką jau gana išsamiai aptarė pats popiežius Pranciškus savo enciklikoje „Laudato si’“. Taip pat turėtų būti gana stipriai akcentuojami žmogaus teisių ir socialinio teisingumo klausimai. Panašu, kad nuomonės  išsiskirs kai kuriais klausimais, susijusiais su sielovada ir Bažnyčios gyvenimu. Pasaulietinė spauda labai daug dėmesio skyrė viri probati šventinimo kunigais temai. Panašu, kad bus gana daug Sinodo tėvų, kurie labiau akcentuos ne šį kunigų trūkumo sprendimo būdą, bet siūlys daugiau dėmesio skirti nuolatiniam diakonatui, didesniam pasauliečių įtraukimui į sielovadą, atsimenant, kad visi pakrikštytieji, kaip pabrėžė Vatikano II Susirinkimas, dalyvauja visuotinėje Kristaus kunigystėje. Sinodo debatų metu daug kalbėta apie moterų teises bažnytinėje bendruomenėje, net tik apie moterų dalyvavimą sielovados darbe, bet ir sprendimus priimančiose struktūrose. Kai kurie dalyviai kėlė ir moterų diakonato klausimą, tačiau sunku tikėtis, kad toks pasiūlymas atsirastų baigiamajame dokumente. Tam tikrų kontroversijų sukėlė ir kai kurie Evangelijos įkultūrinimo aspektai. Kai kas net siūlė sukurti naują amazoniškąjį Katalikų Bažnyčios liturgijos ritą. Evangelijos ir autochtonų kultūrų santykio tema kaitino diskusijas ir už Sinodo posėdžių salės ribų, net iki kaltinimo religiniu sinkretizmu ir pagonybės toleravimu, kaip liudija į upę įmestų statulėlių atvejis.

Jau šeštadienį turėtų būti paviešinti pastarųjų savaičių Sinodo darbo rezultatai, o dar po keleto ar keliolikos mėnesių pasirodys ir tikrasis Sinodo darbo vaisius – popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis paraginimas. (JM / VaticanNews)

2019 spalio 24, 14:29