Paieška

Vatican News
Vyskupų sinodas Vyskupų sinodas 

Prasidėjo trečioji Sinodo savaitė: parengtas baigiamojo dokumento projektas

Bažnyčiai Amazonijoje skirto Vyskupų Sinodo dalyviai pradėjo trečią darbo savaitę. Pirmadienį priešpiet įvyko keturioliktasis bendras visų dalyvių posėdis, kurio metu buvo pristatytas šios asamblėjos baigiamojo dokumento pirmasis projektas.

Sinodo posėdyje dalyvavo ir popiežius Pranciškus. Pradžios maldai vadovavo perujietis arkivyskupas Miguel Cabrejos Vidarte, šiuo metu vadovaujantis Lotynų Amerikos vyskupų konferencijų tarybai. Jis paragino „visiems kartu eiti vieną šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasinės kelionės atkarpą“.

Pranciškus, apsvaigęs nuo susitikimo su Dievu ir nuo jo gerumo, ima šlovinti Dievą ir yra pasiryžęs niekada nepaliauti, kalbėjo arkivyskupas. Susitikimas su Dievu išsklaidė visus debesis, dengusius žmogaus asmens orumą. Nebeliko debesų, kurie anksčiau nuo Pranciškaus akių slėpė gyvybės vertę, brolybę ir atleidimą. Pranciškus suprato, kad grožis – tai ne tik estetinė kategorija, bet visų pirma meilė, brolybė ir dėkingumas. Dievas yra viskas. Viskas, kas yra, – yra Dievo gerumo dėka. Visi kūriniai mūsų akis kreipia į Kūrėją. Pranciškus atpažįsta Dievą kūrinijoje, pripažįsta, kad tik Dievui kūrinija priklauso, ir šlovina Dievą, kūrinius vadindamas savo broliais ir seserimis, sakė vyskupas iš Peru, vadovavęs Sinodo tėvų maldai.

Pirmadienio rytą Brazilijos San Paulo arkivyskupas emeritas kardinolas Claudio Hummes pristatė pirmąjį juodraštinį šios Sinodo asamblėjos baigiamojo dokumento variantą. Tai į vieną tekstą sudėti visi pasiūlymai, kuriuos pateikė kalbinėse grupėse dirbę Sinodo dalyviai. Pirmojoje baigiamojo dokumento projekto dalyje kalbama apie Evangelijos įkultūrinimą Amazonijoje, Bažnyčios dialogą su vietinėmis kultūromis ir kultūrų tarpusavio dialogo skatinimą. Sielovados temoms skirtoje dalyje daugiausia dėmesio skiriama pašaukimams, nuolatiniam diakonatui ir  moterų vaidmeniui Bažnyčios gyvenime. Šioje projekto dalyje įrašytas ir daugelio palaikomas, bet kai kurių Sinodo dalyvių kritikuojamas, siūlymas šventinti kunigais vadinamuosius viri probati – vietinėse bendruomenės gyvenančius vyrus, turinčius šeimas. Kita projekto dalis skirta Amazonijoje aktualiems socialiniams klausimams: ekologijos ir ūkio plėtros tarpusavio sąsajoms, švietimo kokybės gerinimui, kovai su prekyba žmonėmis ir narkomanija, vidinei migracijai į miestus ir emigracijai iš Amazonijos.

Iki ketvirtadienio kalbinėse grupėse baigiamojo dokumento projektas bus taisomas ir papildomas, bendradarbiaujant su spalio 15 d. sudaryta baigiamojo dokumento rengimo komisija. Galutinis variantas bus pristatytas bendrajame posėdyje penktadienį, o šeštadienį bus balsuojama. Sinodo tėvai atskirai balsuos už kiekvieną baigiamojo dokumento pasiūlymą. Kad pasiūlymas patektų į baigiamąjį sąrašą, reikia, kad už jį balsuotų ne mažiau kaip du trečdaliai Sinodo tėvų. Baigiamųjų siūlymų dokumentas, uždarant Sinodo asamblėją, bus įteiktas popiežiui. Vėliau jo pagrindu popiežius turėtų paskelbti oficialų mokymo dokumentą – posinodinį apaštališkąjį paraginimą. Jo specifika ir tematika bus aktuali visų pirma Amazonijos regionui, nes šio regiono atstovai dalyvauja Sinode, tačiau popiežiaus dokumentas bus skirtas visai Bažnyčiai, nes nemažai šio Sinodo metu keliamų klausimų susiję su problemomis, kurios yra aktualios visuotiniu mastu.

Paskutinis Sinodo momentas bus uždarymo Mišios, kurias popiežius ir Sinodo tėvai aukos sekmadienį, spalio 27 d. (JM / VaticanNews)

2019 spalio 21, 16:35