Paieška

Vatican News
t. Michael Czerny SJ t. Michael Czerny SJ 

Nominuotas kardinolu jėzuitas Czerny taps vyskupu

Šventojo Sosto dikasterijos Migrantų skyriaus pasekretoris, Amazonijos sinodo ypatingasis sekretorius, būsimas vyskupas ir kardinolas t. Michael Czerny SJ gimė 1946 metais, tapo Jėzaus draugijos nariu 1963 metais ir kunigu 1973 metais.

Naujų kardinolų skyrimo išvakarėse, spalio 4 dieną, popiežius Pranciškus konsekruos naujus vyskupus. Lig šiol oficialiai paskelbta apie trijų Vatikano dvasininkų, tarnaujančių Valstybės sekretoriate ir paskirtų nuncijais, konsekraciją penktadienį, spalio 4-osios popietę, 17 val. Vatikano bazilikoje. Šiose apeigose Šventasis Tėvas konsekruos dar vieną kunigą vyskupu, būsimą kardinolą, Romos kurijoje tarnaujantį jėzuitą t. Michael Czerny.

T. Michael Czerny SJ, vienas iš artimiausių Pranciškaus bendradarbių migrantų ir pabėgėlių klausimais, kilęs iš Moravijos regiono Čekijos rytuose, gimė Antrojo pasaulinio karo metais ir dar kaip vaikas tapo karo pabėgėliu, su šeima emigravo į Kanadą.

Šis jėzuitas daugiau kaip keturis dešimtmečius tarnavo socialinio teisingumo apaštalavimo sferoje Kanadoje, Centrinėje Amerikoje ir Afrikoje, savo veikloje daugiausia dėmesio skirdamas žmogaus teisėms, sveikatos, taikos, ekologijos ir AIDS klausimams. 1970 metais pradėjo bendradarbiauti su Šventojo Sosto institucijomis migrantų ir pabėgėlių klausimais, nuo 2010 metų tarnauja Šventajam Sostui, septynerius metus koordinavo Jėzaus draugijos Socialinio apaštalavimo sekretoriato veiklą.

Popiežius Pranciškus prieš trejus metus paskyrė buvusį Taikos ir teisingumo tarybos patarėją t. Czerny naujos Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai diskasterijos pasekretoriu migrantų ir pabėgėlių klausimais. Pažymėtina, kad t. Czerny tiesioginis vadovas minėtosios dikasterijos migracijos skyriuje yra popiežius. Pranciškus panorėjo pats vadovauti Migracijos skyriui, kurį įkūrė 2016 metais įsteigdamas kardinolo Peterio Kodwo Turksono vadovaujamą Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasteriją.

Kardinolas, einantis pasekretorio pareigas, Vatikane yra išimtis; tikėtina, kad užbaigus Romos kurijos reformą, 73 metų jėzuitas t. Michael Czerny SJ bus skiriamas į vadovaujančias pareigas.

Priminsime, kad būsimas kardinolas Czerny yra vienas iš Amazonijos sinodo ypatingųjų sekretorių. Sinodo asamblėja Vatikane tęsis tris savaites nuo spalio 6 iki 27 dienos. Jos tema: „Amazonija: nauji keliai Bažnyčiai ir integraliai ekologijai“. (SAK / Vatican News)

2019 rugsėjo 20, 15:50