Paieška

Vatican News
Popiežius priėmė Vietnamo delegaciją Popiežius priėmė Vietnamo delegaciją  (Vatican Media)

Baigėsi dar vienas Šventojo Sosto ir Vietnamo darbo grupės susitikimas

Rugpjūčio 21–22 dienomis Vatikane vyko Vietnamo ir Šventojo Sosto bendros darbo grupės posėdis. Jo metu susitarta dėl Šventojo Sosto atstovybės Vietname įkūrimo artimiausiu metu.

Šventojo Sosto delegacijai vadovavo Valstybės sekretoriato santykių su valstybėmis skyriaus pasekretoris mons. Antoine Camilleri; Vietnamo delegacijai – Užsienio reikalų viceministras To Anh Dung.

Kaip informuojama po dar vieno dvišalių derybų raundo paskelbtame oficialiame komunikate, šalys apsikeitė Vietnamo ir Šventojo Sosto santykių ir Katalikų Bažnyčios padėties Vietname vertinimais. Buvo išsakytas pasitenkinimas per pastaruosius kelerius metus laimėtais pasiekimais, o ypač po pernai gruodį Hanojuje vykusio paskutiniojo darbo grupės posėdžio prasidėjusiais dažnais nereziduojančio popiežiaus atstovo Vietname arkivysk. Mareko Zalewskio kontaktais su įvairiomis Vietnamo institucijomis. Vietnamo atstovai kalbėjo apie šalyje vykdomą religijos laivės politiką, kurios dėka yra sukurtos palankios sąlygos Vietnamo katalikų bendruomenės veiklai ir vystymuisi. Šventasis Sostas išsakė padėką už valstybės teikiamą pagalbą Katalikų Bažnyčiai ir pakartojo, jog tikintieji trokšta būti gerais katalikais ir gerais savo šalies piliečiais, nori prisidėti prie Vietnamo pažangos ir gerovės kūrimo, būdami ištikimi Bažnyčios mokymui ir gerbdami valstybės įstatymus. Buvo aptarti ir kai kurie konkretūs bažnytinės bendruomenės gyvenimo Vietname klausimai.

Buvo susitarta dėl būdų, kuriais bus siekiama artimiausioje ateityje plėtoti Vietnamo ir Šventojo Sosto santykius, ypač dėl pagrindinių principų, kuriais remiantis bus apibrėžtas Vietname reziduojančio popiežiaus atstovo ir atstovybės statusas, numatant, kad tokia atstovybė artimiausiu laiku bus įkurta. Abi šalys įsipareigojo tęsti dialogą, remiantis pasitikėjimu ir tais kartu suderintais principais, kuriais remiasi dvišaliai santykiai. Buvo išsakytas noras plėtoti kitus dvišalius, taip pat ir aukščiausiojo lygio, ryšius.

Vizito Vatikane metu Vietnamo delegacija susitiko su popiežiumi Pranciškumi, taip pat aplankė Valstybės sekretorių kard. Pietro Paroliną ir sekretorių santykiams su valstybėmis arkivyskupą Paulą Richardą Gallagherį. Oficialus komunikatas baigiamas konstatavimu, kad visų susitikimų metu viešpatavo nuoširdi geros valios ir abipusės pagarbos atmosfera.  (JM / VaticanNews)

2019 rugpjūčio 23, 14:26