Paieška

Prof. Stefan Walter Hell Prof. Stefan Walter Hell 

Vokietis fizikas paskirtas Popiežiškosios mokslų akademijos nariu

Popiežius Pranciškus paskyrė Popiežiškosios mokslų akademijos tikruoju nariu vokietį profesorių Stefaną Walterį Hellą, Getingeno biofizikos ir chemijos instituto ir Heidelbergo medicinos instituto direktorių.

Stefan Walter Hell gimė 1962 m. Rumunijoje. Vokietijos Heidelbergo universitete studijavo fiziką, dirbo Suomijos Turku ir vėliau Oksfordo universitete. Nuo 2002 m. vadovauja Getingeno biofizikos ir chemijos institutui, o nuo 2017 m. taip pat yra Heidelbergo medicinos instituto direktorius. 2014 m. jis buvo apdovanotas Nobelio premija.

Popiežiškosios mokslų akademijos istorija siekia septynioliktojo amžiaus pradžią, tačiau dabartinę formą jai 1936 m. suteikė popiežius Pijus XI. Akademijai priklauso 80 tikrųjų narių, kurių maždaug trečdalis yra Nobelio premijos laureatai. Nuo 1936 m. iki šiandien 76 Nobelio premijos laureatai buvo arba yra akademijos nariai. (JM / VaticanNews)

2019 liepos 22, 16:19